Sähköliitolta lakkovaroitus myös sähköistys- ja sähköasennusalalle

Sähköliitto antoi tänään 19.3.2018 lakkovaroituksen sähköistys- ja sähköasennusalalla. Lakon on ilmoitettu alkavan 9.4.2018 ja kestävän seitsemän vuorokautta. Jo aiemmin Sähköliitto on ilmoittanut lakosta energia - ICT- ja verkostoalalla. Palta on pahoillaan, että Sähköliitto turvautuu neuvottelutoiminnassaan ensisijaisesti lakkoiluun ja siirtää omaa neuvotteluvastuutaan valtakunnansovittelijan hartioille.

Sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevia neuvotteluja on käyty jo usean kuukauden ajan, mutta laihoin tuloksin. Koko neuvottelurupeaman ajan Sähköliitto on pyrkinyt asettamaan erilaisia reunaehtoja, jotka se haluaa ratkaista ennen kuin muista kysymyksistä edes keskustellaan.

– Sähköliiton neuvottelutaktiikka näyttää olevan tälläkin alalla ”kaikki tai ei mitään”. Emme voi suostua Sähköliiton ennakkovaatimuksiin. Palta on valmis neuvottelemaan, mutta niin että kaikki asiat ovat avoimesti pöydällä yhtä aikaa. Meidän täytyy pystyä muodostamaan kokonaiskuva sopimuskokonaisuudesta ilman ennakkoehtoja ja niiden avulla tapahtuvaa kiristystä, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

Ennakkoehtojen lisäksi neuvottelujen suurimmat kiistakysymykset liittyvät kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen poistamiseen, jota Sähköliitto ajaa lakkouhkan avulla myös energia- ict- ja verkostoalalla. On erikoista, että Sähköliitto vie saman kysymyksen sovittelijalle kahta eri alaa koskien yhtä aikaa.

– Työajan pidennys on otettu työpaikoilla tehokkaasti käyttöön ja sillä on ollut selkeästi myönteinen vaikutus yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn. Sähköliiton vaatimukset vesittäisivät kokonaan pidennyksen myönteiset vaikutukset. Parhaisiin tuloksiin on päästy niissä yrityksissä, joissa työajan pidennyksen toteuttamisesta on pystytty sopimaan paikallisesti yrityksen oman toiminnan edellyttämät tarpeet huomioiden, Sajavaara sanoo.

– On erittäin ikävää, että Sähköliitto on täysin kyvytön neuvottelemaan ja painostaa työnantajaa lakoilla energia- ICT- ja verkostoalan lisäksi nyt myös sähköistys ja sähköasennusalalla. Kiristyskeinojen kärsijöiksi joutuvat yritykset, tavalliset kansalaiset sekä Sähköliiton omat jäsenet, Sajavaara jatkaa.

Sähköliiton ilmoituksen mukaan sähköistys- ja sähköasennusalan lakon on määrä alkaa 9.4.2018 klo 6.00 ja päättyä 16.4.2018 klo 6.00. Lakko koskisi sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen alaisia töitä Paltan jäsenyrityksissä.

Lisätietoja:

työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p.  040 705 0939
asiantuntija Mikko Mäenpää, Palta, p. 050 337 9234
asiantuntija Jaakko Sainio Palta, p. 050 414 0697

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.