Sähköliitto uhkaa lakolla

Sähköliitto ja JHL ovat tänään ilmoittaneet aloittavansa Energia-, ICT- ja verkostoalalla lakon, joka alkaa 26.3.2018 klo 6.00 ja päättyy 28.3. klo 18.00. Palta pitää päätöstä erittäin valitettavana. Lakko vaikuttaisi sekä yritysten että kotitalouksien arkeen ja vaikeuttaisi muun muassa teollisuusyritysten toimintaa. Lakon tarkempia vaikutuksia selvitetään parhaillaan.

Neuvotteluja Energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimuksen uudistamiseksi on käyty marraskuun lopulta lähtien. Neuvottelut ovat edenneet erittäin nihkeästi ja kaikki on käytännössä edelleen auki. Helmikuun alussa julistettu ylityökielto jatkuu edelleen.

Työtaistelun ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Työnantajia edustavat Palta ja Energiateollisuus ry ovat tarjonneet Sähköliitolle ja JHL:lle yleistä linjaa noudattavia palkankorotuksia ja pyrkineet edistämään kaikin mahdollisin tavoin ratkaisuun pääsyä. Sähköliitolle ja JHL:lle on esitetty myös lukuisia ratkaisuehdotuksia, jotka eivät ole niille kelvanneet. Sähköliitto ja JHL vaativat selvästi yleisen tason ylittäviä palkankorotuksia ja ns. kiky-sopimuksen mukaisen työajan pidennyksen poistamista eli käytännössä työajan lyhentämistä.

Sähköliitto katkaisi uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut 1.3. Jo tätä ennen Sähköliitto oli katkaissut neuvottelut toisella Paltan sopimusalalla eli sähköistysalalla.

– Viime syksystä lähtien toimiala-ala toisensa jälkeen on sopinut työehtosopimuksissaan yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista. Myös työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksessa neuvottelema työajan pidennys on säilynyt kaikissa jo tehdyissä työehtosopimuksissa, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara huomauttaa.

– Yritysten ja talouden kasvua tulisi nykyisessä noususuhdanteessa tukea kaikin tavoin, eikä pyrkiä profiloitumaan sopimisen murtajana. Sähköliitto yrittää nyt irtiottoa linjasta, joka on käynyt kaikille muille työmarkkinaliitoille, Sajavaara toteaa.

ICT-verkostoalan työehtosopimuksen piirissä on noin 6000 työntekijää ja sen osapuolina ovat Palvelualojen työnantajat Palta ja Energiateollisuus ja työntekijäpuolelta Sähköliitto ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL.

Lisätietoja:
Työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.