03.03.2023 -

Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus hyväksytty

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta, Ammattiliitto Pro ja Maataloustoimihenkilöjärjestöjen liitto MTJL ovat hyväksyneet hallinnoissaan seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 230 henkilöä.

Uudistettu työehtosopimus on kaksivuotinen ja voimassa 31.1.2025 saakka. Palkkaratkaisusta sovitaan molempina vuosina ensisijaisesti paikallisesti.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,24 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,2 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä 1.7.2023. Lisäksi maksetaan 400 euron kertaerä toukokuussa 2023.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.4.2024 lukien 2,2 prosentin yleiskorotuksella ja 0,3 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Sara Välimaa, 050 523 9465, sara.valimaa@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Johtava asiantuntija Timo Höykinpuro, 040 567 6747, timo.hoykinpuro@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Sara Välimaa

Asiantuntija, Työmarkkinat

Mm. kristilliset järjestöt

sara.valimaa@palta.fi

Timo Höykinpuro

Johtava asiantuntija, Työmarkkinat

Rahoitus- ja vakuutusala

timo.hoykinpuro@palta.fi

Kaikki Paltan neuvottelutulokset sekä jo hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät Neuvottelut-sivustoltamme.