01.03.2023 -

Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus hyväksytty

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Kirkon alat ovat hyväksyneet hallinnoissaan Suomen ortodoksista kirkkoa koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 280 henkilöä.

Uudistettu työehtosopimus on kaksivuotinen ja voimassa 31.1.2025 saakka. Palkkaratkaisusta sovitaan molempina vuosina ensisijaisesti paikallisesti.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 3,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,15 prosentin erällä, jonka käyttämisestä työnantaja päättää. Lisäksi maksetaan 233 euron suuruinen kertaerä toukokuussa.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.4.2024 lukien 2,1 yleiskorotuksella ja 0,4 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä. Lisäksi maksetaan 200 euron suuruinen kertaerä maaliskuussa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Sara Välimaa, 050 523 9465, sara.valimaa@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Asiantuntija Piia von Willebrand, 050 324 6650, piia.vonwillebrand@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Sara Välimaa

Asiantuntija, Työmarkkinat

Mm. kristilliset järjestöt

sara.valimaa@palta.fi

Kaikki Paltan neuvottelutulokset sekä jo hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät Neuvottelut-sivustoltamme.