05.06.2020 -

Teollisuusliiton lakko Granossa on laiton

,

Teollisuusliitto on julistanut lakon markkinointi- ja sisältöpalvelualalla toimivan Granon kaikkiin toimipisteisiin 10. ja 14. kesäkuuta väliseksi ajaksi. Lisäksi toimipisteisiin on asetettu ylityökielto 8. ja 21. kesäkuuta väliseksi ajaksi. Lakon ulkopuolelle on rajattu lääkinnällinen suojavarustetuotanto.

Paltan jäsenyritys Grano on vuosikymmenet soveltanut henkilöstöönsä yleissitovaa tulostusalan työehtosopimusta, jonka sopimusosapuolia ovat olleet Palta ja PAM. PAM ilmoitti helmikuussa yksipuolisesti lakkauttavansa kyseisen sopimuksen, jonka jälkeen asiasta on käyty neuvotteluja työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä. Työntekijöiden työehdot on säilytetty ennallaan tulostusalan työehtosopimuksen lakkauttamisesta huolimatta. Palta on käynyt myös Teollisuusliiton kanssa asiasta keskustelua ja saanut tiedon, ettei asiasta ole Teollisuusliiton mielestä mitään neuvoteltavaa. Nyt Teollisuusliitto vaatii yritystä soveltamaan toista yleissitovaa työehtosopimusta, jossa osapuolina ovat Teollisuusliitto ja Medialiitto.

– Teollisuusliitto pyrkii laittomalla lakollaan painostamaan yritystä luopumaan alalla vuosikausia noudatetuista työehdoista ja noudattamaan yritykseen kokonaisuudessaan soveltumatonta työehtosopimusta. Pidämme Teollisuusliiton toimintaa täysin vastuuttomana, Paltan neuvottelujohtaja Hanne Salonen toteaa.

Grano työllistää noin tuhat ihmistä, joista noin kolmasosa on jouduttu lomauttamaan koronakriisin vähentäessä tilauskantaa.

Lisätiedot:

Ei kuvaa

Hanne Salonen

Neuvottelujohtaja,

hanne.salonen@palta.fi