01.04.2020 -

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1.4.2020

,

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulivat voimaan 1.4.2020 ja ne ovat voimassa kolmen kuukauden ajan 30.6.2020 asti. Lakimuutosten sisältö ja soveltamisohjeet on koottu EK:n sivuille.

Muutokset koskevat vain työlainsäädäntöä, ja alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on sovittu laista poikkeavasti, tulee työnantajan jatkossakin ensisijaisesti noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä.

Palta on sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimukseen jo usealla sopimusalalla: