16.11.2023 -

Työmarkkinamallia koskevat neuvottelut käynnistyvät

,

Työnantajaliitot Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuuden työnantajat sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat tänään lähettäneet palkansaajakeskusjärjestöille kutsun vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämistä koskeviin neuvotteluihin. Samalla niitä on pyydetty nimeämään jäsenjärjestöistään edustajat alkaviin neuvotteluihin, jotka käydään toimialaliittojen välillä. Neuvotteluihin on kutsuttu myös Valtion työmarkkinalaitos ja niiden on tarkoitus alkaa perjantaina 24.11. klo 9.30.

Neuvottelukutsun lähettämisen taustalla on työministeri Arto Satosen työmarkkinajärjestöille 8.11.2023 pidetyssä seminaarissa esittämä toivomus käynnistää keskustelut yhteisestä, kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä työmarkkinamallista.

Neuvotteluprosessin tarkoituksena on nopeassa aikataulussa selvittää mahdollisuudet päästä yhteisymmärrykseen vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämisestä. Tavoitteena on, että tieto prosessin lopputuloksesta olisi työministerin käytettävissä siinä vaiheessa, kun hän kutsuu työmarkkinaosapuolet uudelleen koolle käymään läpi palautetta, joka on saatu sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämistä koskevalla lausuntokierroksella. Lausuntoaika asiassa päättyy 8.1.2024.

Lisätiedot:
Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry, 040 152 0073
Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto ry, 0400 406 088
Minna Etu-Seppälä, työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry, 040 778 0182
Markku Jalonen, toimitusjohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, 040 547 7710
Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, 040 833 9577