02.04.2020 -

Työnantaja: ilmoita irtisanomisista 9.4. alkaen TE-toimistolle

Työsopimuslakiin on lisätty säännös, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tehdyistä irtisanomisista työ- ja elinkeinotoimistolle. Ilmoittamisvelvollisuus koskee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisia, ja se tulee voimaan 9.4.2020.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohta.

Työnantajan pitää lisäksi kertoa työntekijälle, että hänellä on oikeus työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma tehdään työntekijän ja TE-toimiston asiantuntijan toimesta työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi.

Lainmuutoksella halutaan jouduttaa työttömäksi jäävien työllistymistä sekä hillitä työttömyysturvakustannusten kasvua. Viime vuoden puolella valmisteltu lainmuutos vahvistettiin 27.3.2020. Koronakriisin vuoksi lainmuutos tulee voimaan pikaisella aikataululla 9.4.2020.