28.12.2021 -

Työtuomioistuimelta ratkaisu ilmailutekniikan työrauhavelvoitetta koskevaan kiistaan

, , ,

Työtuomioistuin on 28.12.2021 tehnyt ratkaisunsa Palvelualojen työnantajat Paltan ja Ammattiliitto Pron välisessä kiistassa koskien Pron alayhdistys ITA ry:tä ja työrauhavelvoitteen ulottuvuutta yhdistyksen erottua työehtosopimuksen tehneestä ammattiliitosta. Tuomion mukaan Pron / ITA ry:n työtaistelutoimet eivät ole työehtosopimuksen mukaisen työrauhavelvollisuuden vastaisia. 

– On hyvä, että saimme työtuomioistuimesta ratkaisun asiaan. Paltan mukaan tilanne on kuitenkin yhteiskunnallisesti kestämätön, jos alayhdistys voi osallisyhdistyksestä eroamalla saada paremman aseman kuin ne, jotka noudattavat yhdessä laadittuja sopimuksia. Työtuomioistuin totesi ymmärtävänsä Paltan näkökohdan, ja että on lainsäätäjän tehtävänä muuttaa lakia, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo. 

Asian käsittely jatkuu sovittelussa, tammikuun alkuun ilmoitettu lakko siirtyy 

Pro on käynnistänyt 19.12.2021 alkaen ITA ry:n jäseniä koskevan ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökiellon sekä ilmoittanut 3.1.2022 alkavasta työnseisauksesta yrityksissä, joissa ITA ry:n jäseniä työskentelee. Työtaistelutoimilla painostaen Pro pyrkii mukaan Paltan ja Ilmailualan Unioni IAU:n välisiin lentoliikenteen palveluja koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin, joissa se ei ole sopimusosapuolena.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on siirtänyt työnseisauksen toimeenpanoa 17.1.2022 klo 6.00 saakka.  

Palta ja Pro kokoontuvat valtakunnansovittelijan johdolla selvittämään asiaa 29.12.2021.  

Lisätiedot: 

Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, p. 040 559 0833 minna.aari@palta.fi 
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi