28.11.2019 -

Työtuomioistuin velvoitti PAU:n hyvityssakkoihin Posti Palvelut Oy:lle

, , ,

Työtuomioistuin on määrännyt Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n maksamaan hyvityssakkoja Posti Palvelut Oy:lle työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvoitteen rikkomisesta. Hyvityssakkoja kertyy PAU:n maksettavaksi yhteensä 22 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 3 190 euroa.

Työtuomioistuin antoi aiemmin ratkaisun, jonka mukaan PAU on rikkonut työrauhavelvollisuutta Posti Palvelut Oy:ssä. Työtuomioistuimen mukaan PAU on erillisellä työehtosopimuksella sitoutunut ehdottomaan työrauhaan Posti Palvelut Oy:ssä ainakin tammikuuhun 2020 saakka. Työtuomioistuimen päätöksen mukaan PAU on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä.

  • Työtuomioistuin katsoo, että yhtä lailla kuin aiempi, 22.10.2019 annettu uhkaus, myös 10.11.2019 annettu uhkaus on ollut vastoin PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välillä solmitun työehtosopimuksen työrauhalauseketta, jonka mukaisesti PAU ry on sitoutunut välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä, Työtuomioistuin perustelee tuomiolauselmaansa hyvityssakoista.

Posti Palvelut Oy on Postin kokonaan omistama tytäryhtiö, jossa työskentelee mm. varhaisjakelijoita ja pakettilajittelijoita. Posti Palvelut Oy:n työntekijöihin sovelletaan Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelualan työehtosopimusta. Jatkossa Posti Palvelut Oy on myös Paltan jäsen paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta, jolloin he ovat PAU.n työehtosopimuksen piirissä.