17.11.2022 -

Useampi kuin joka kolmas palveluyritys tuottaa ilmastopäästöjä vähentäviä palveluita, niiden liikevaihdolle povataan keskimäärin jopa 74 prosentin kasvua lähivuosina

, , ,

35 prosenttia palveluyrityksistä tuottaa palveluita, jotka auttavat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta Palvelualojen ilmastokatsauksesta. Niiden liikevaihdolle povataan keskimäärin yli 70 prosentin kasvua seuraavien viiden vuoden aikana, ja reilu neljännes päästövähennyspalveluita tarjoavista yrityksistä vie niitä myös ulkomaille. Lisäksi suunnitelmia viennin aloittamisesta on noin joka kymmenennellä.


Tämä selviää Paltan Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, johon vastasi 500 vähintään viisi henkeä työllistävää palveluyritystä eri palvelutoimialoilta: liikenteestä ja logistiikasta, informaatio- ja viestintäalalta, yritys- ja asiantuntijapalveluista, hallinto- ja tukipalveluista, viihteestä ja virkistyksestä, kiinteistöalalta sekä muista palveluista.

– Selvitys osoittaa, että vihreää siirtymää tukevissa palveluissa on merkittävää kasvu- ja vientipotentiaalia. Tämä kannattaisi hyödyntää Suomessa nyt täysimääräisesti. Moni päästöjä vähentävistä palveluista auttaa asiakkaita säästämään myös energiaa, minkä merkitys korostuu etenkin talvea kohti mentäessä, Paltan ilmastopolitiikan asiantuntija Mikko Paloneva sanoo.

Ilmastokatsauksen perusteella yleisiä suomalaisyritysten tarjoamia vihreää siirtymää tukevia palveluita ovat muun muassa kierrätykseen ja kiertotalouteen perustuvat palvelut, liikkumisen ja logistiikan päästöjä vähentävät palvelut sekä energiankulutusta optimoivat ratkaisut. Digitalisaatio on merkittävässä osassa, sillä neljä viidestä päästövähennyspalvelusta hyödyntää digitalisaatiota.

Palvelualojen päästöt laskeneet viidenneksellä vuodesta 2008, hiilineutraalius yritysten yleisin ilmastotavoite


Vajaa 60 prosenttia palveluyrityksistä on asettanut tai valmistelemassa omia ilmastotavoitteitaan. Suurista yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä numeerisen tai laadullisen ilmastotavoitteen on asettanut 80 prosenttia ja pienistä yrityksistä reilu neljännes. Yleisin ilmastotavoite palveluyrityksissä on hiilineutraalius, ja yleisin tavoitevuosi 2030. Tavallisimmin päästövähennystoimet liittyvät energian ja materiaalien kulutukseen, työmatkoihin, hankintoihin ja logistiikkaan.

– YK:n pian päättyvässä ilmastokokouksessa koko suomalaisen elinkeinoelämän vahva viesti on ollut, että 1,5 asteen tavoitteessa tulee pysyä, ja myös me palvelualoilla olemme sitoutuneet tähän. Seuraavalla hallituskaudella Suomessa on keskeistä tunnistaa ja huomioida palveluiden merkittävä potentiaali vihreässä siirtymässä. Palveluyritykset kaipaavat ilmastotyönsä tueksi valtiolta etenkin investointitukia, verohuojennuksia, ohjeistusta, TKI-tukia ja osaajien saatavuuden helpottamista, Paloneva sanoo.

Palvelualat ovat kokonaisuutena vähäpäästöinen toimiala. Yhteensä yksityiset palvelut tuottavat yli 40 prosenttia Suomen BKT:stä, mutta alle viidenneksen päästöistä. Useat palvelutoimialat tuottavat myös moninkertaisen arvonlisän yhtä tuotettua kasvihuonekaasutonnia kohden, kun verrataan talouden keskiarvoon. Esimerkiksi informaatio- ja viestintäpalvelut tuottavat yhdellä päästötonnilla yli 1,5 miljoonaa euroa arvonlisää, yritys- ja asiantuntijapalvelut 370 000 euroa, ja koko elinkeinoelämä keskimäärin reilut 3 000 euroa. Palvelualojen yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt olivat 6,5 miljoonaa tonnia vuonna 2020, mikä oli 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Liikenne ja logistiikka ovat palvelualoista päästöintensiivisin. Toimiala tuottaa 90 prosenttia palvelualojen päästöistä ja noin viidenneksen Suomen päästöistä, ja ala on sitoutunut työskentelemään Suomen liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Poimintoja päästövähennyspalveluista:

  • Aurinko- ja tuulivoimaloiden asennusta ja myyntiä
  • Rakennetaan virtuaalista oppimisympäristöä sen sijaan, että on mentävä paikalle
  • Digitaalisiin ja tietojärjestelmiin liittyvät palvelut, jotka esim. vähentävät liikkumista
  • Suunnittelu- ja engineeringtyyppisiä palveluita, ja jonkun verran kiinteistön omistajille suunnattuja energian kulutuksen hallintapalveluja
  • Autamme kuluttajia ymmärtämään ostopäätöksien päästöt, jotta kuluttajat voivat itse muuttaa kulutustottumuksiaan ympäristöystävällisempään suuntaan
  • Koneitten ja laitteiden modernisointia, jossa energian säästö on yksi tavoite
  • Rakennusosien uudelleen käyttö. Kierrätetään terästä uudelleen käyttöön (myös betonia ja puuta)

LIITE: Lataa Palvelualojen ilmastokatsaus kokonaisuudessaan
LIITE: Lataa katsauksen tiivistelmä

Lisätiedot:
Ilmastopolitiikan asiantuntija Mikko Paloneva
+358 45 102 0160, mikko.paloneva@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi