11.02.2022 -

Uusi vakuutusalan työehtosopimus katsoo tulevaan

, , ,

Ammattiliitto Pro
Palvelualojen työnantajat Palta

Uusi vakuutusalan työehtosopimus katsoo tulevaan

Vakuutusalalla saavutettiin 7.2.2022 neuvottelutulos, joka on nyt hyväksytty Palvelualojen työnantajien ja Ammattiliitto Pron hallinnoissa. Sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024. Toinen vuosi on ehdollinen: ellei vuoden 2023 palkkaratkaisusta päästä yksimielisyyteen 31.10.2022 mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023. Sopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.

Konttoritoimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.5.2022 alkaen 1 %:n yleiskorotuksella ja 1.6.2022 alkaen palkkakeskusteluerällä, jonka suuruus on 1 %. Palkkakeskusteluerä on mahdollista maksaa joustavasti kuuden kuukauden ajanjaksolla 1.6. – 1.12.2022 siten, että sopimuskauden kustannusvaikutus pysyy samana. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1 %:lla.

Kenttämiesten palkkoja korotetaan 1.5.2022 alkaen 2 %:n yleiskorotuksella. Vähimmäispalkkoja korotetaan yleiskorotuksella.

Sopimus uudistaa merkittävällä tavalla alan palkkakeskustelumallia

Alalla on vuodesta 2009 asti ollut käytössä palkkakeskustelumalli, jossa konttoritoimihenkilöiden palkankorotuksista osa määräytyy henkilökohtaisen palkkakeskustelun perusteella. Molemmilla neuvotteluosapuolilla oli halua uudistaa palkkakeskustelumallia, koska se koetaan yleisesti raskaaksi. Hyvässä yhteisymmärryksessä päädyimme kevennettyyn pilottimalliin. Sen aikana yrityksessä voidaan muun muassa yhdistää eri keskusteluja tai hyödyntää jo käytössä olevia keskusteluja pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnissa. Työnantaja päättää, ottaako se käyttöön palkkakeskustelupilotin vai jatkaako se palkkakeskusteluja nykyisen mallin mukaisesti.

– Prosta tulleen jatkuvan arvioinnin idean pohjalta työnantaja esitti kevennettyä palkkakeskustelumallia, jota työstettiin yhdessä neuvottelujen aikana. Malli on merkittävä avaus joustavamman ja yrityksen tarpeet huomioivan keskustelun suuntaan, Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara sanoo.

Palkkakeskustelu edistää palkkatietämystä

Tärkeä osa palkkakeskustelumallia on toimen vaativuuden säännöllinen tarkastelu ja palkkaperusteiden läpikäynti. Tämä toteutetaan jatkossakin palkkakeskustelujen yhteydessä. Uuden sopimuksen myötä myös palkkaryhmien yläpuolisten kanssa tulee käydä läpi palkan määräytymisen perusteet.

– On tärkeää tietää, miten tehtävien vaativuus on yrityksessä arvioitu, mistä oma palkka muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa esimerkiksi omaa osaamista kehittämällä, johtaja Antti Hakala Prosta toteaa.

Osapuolet jatkavat vakuutusalan tulevaisuusdialogia

Vakuutusala jatkaa hyvää yhteistyötä tulevaisuuteen keskittyvässä Tulevaisuuden työ -työryhmän merkeissä. Aiempi Vakuuttava työ 2030 -hanke on saanut paljon kehuja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hyvä yhteistyö jatkuu läpi sopimuskauden. Osapuolet pyrkivät kehittämään ja selkeyttämään työehtosopimuksen määräyksiä. Uudistamistyössä huomioidaan myös uusi yhteistoimintalaki ja elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus.

Finanssiala ry (FA) ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Tämän johdosta Palta vastaa sekä rahoitus- ja vakuutusalan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Anu Sajavaara, 040 705 0939, anu.sajavaara@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta

Johtaja Antti Hakala, 040 533 7413, antti.hakala@proliitto.fi
Ammattiliitto Pro ry

Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi