19.05.2021 -

Vakuutusalan vuoropuhelu avaa tulevaisuuden mahdollisuuksia

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta
Ammattiliitto Pro
Finanssiala

Vakuutusalan vuoropuhelu avaa tulevaisuuden mahdollisuuksia

Vakuutusalalla on käynnistynyt tulevaisuutta luotaava Vakuuttava työ 2030 -hanke. Tavoitteena on luoda yhteistä kuvaa ja käydä vuoropuhelua työn tulevaisuudesta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, mihin ollaan menossa, minkälaista työtä tullaan tekemään ja mitä muutos edellyttää yrityksiltä sekä niiden henkilöstöltä. Tavoitteena on myös edistää hyviä käytäntöjä alalla. Mukana ovat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Finanssiala ja alan yritykset.  

Tulevaisuuden osaamistarpeet ovat moninaiset. Digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja, jotka yritysten ja niiden henkilöstön on otettava haltuun. Samaan aikaan alan mittava sääntely edellyttää oman osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Koronakriisin aikana yleistynyt etätyö on luonut tarvetta uusille työskentely- ja johtamiskäytännöille.

Hankkeessa pyritään ennakoimaan, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta. Lisäksi pohditaan yritysten monimuotoisuuteen liittyviä haasteita ja tuodaan esiin niihin löydettyjä ratkaisuja.

– Haluamme tehdä tutuksi alan erilaisia töitä. Kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta, on tärkeää tuoda esiin vakuutusalan monipuolisia työtehtäviä, alalle johtavia koulutus- ja urapolkuja sekä uramahdollisuuksia. Haluamme myös korostaa alan yhteiskunnallista merkitystä ja lisätä yleistä työelämää koskevaa tietoisuutta, sanoo Pron yhteyspäällikkö Liisa Halme, joka toimiihankkeen projektipäällikkönä.

Hanke käynnistyi tänä keväänä ja se etenee kolmessa vaiheessa.  Ensimmäisinä teemoina ovat tekoäly, robotiikka ja automaatio sekä se, miten nämä muuttavat työtä ja osaamisvaatimuksia. Toisessa vaiheessa keskitytään jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä etätyön uusiin tapoihin. Viimeisessä vaiheessa näkökulmina ovat monimuotoisuus ja osallistaminen.

– Vakuutusalalla on tehty jo useiden vuosien ajan yhteistyötä alan tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke on luontevaa jatkoa aiemmille yhteisille toimille ja siitä on sovittu alan työehtosopimusneuvotteluissa, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Vakuuttava työ 2030 -hankkeen toteutuksesta vastaavat alan työehtosopimusosapuolet Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ja yhteistyökumppanina Finanssiala.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta valtakunnallisesta TYÖ2030-ohjelmasta, jolla tähdätään uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen sekä työhyvinvointiin.

Hankkeen ensimmäinen yhteinen tilaisuus on 21.5. pidettävä webinaari Vakuuttava työ 2030: tekoäly, uudet teknologiat ja tulevaisuuden osaamistarpeet vakuutusalalla.

Lisätiedot

Liisa Halme, p. 050 424 5301
Yhteyspäällikkö
Ammattiliitto Pro ry

Anu Sajavaara, p. 040 705 0939
Toimialapäällikkö
Palvelualojen työnantajat Palta ry