19.03.2021 -

Vakuutusalan yhteinen tekoälyjulistus kannustaa tekoälyteknologian vastuulliseen kehittämiseen

, , ,

Eurooppalaiset vakuutusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt allekirjoittivat 16.3.2021 yhteisen julistuksen tekoälyn käytöstä vakuutusalalla. Yhteisellä julistuksella eurooppalaiset sosiaalidialogin osapuolet haluavat korostaa vastuullisen tekoälyn käytön tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille ja niiden työntekijöille.

Vakuutusalan eurooppalaisessa etujärjestöjen vuoropuhelussa (ns. sosiaalidialogi) osapuolia ovat työnantajapuolelta Insurance Europe, AMICE ja BIPAR sekä työntekijäpuolelta UNI Europa Finance. Vakuutusalalla näiden järjestöjen toiminnassa ovat työnantajapuolelta mukana Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä Finanssiala ry ja työntekijäpuolelta Ammattiliitto Pro ry. 

Tekoälyn avulla voidaan muun muassa parantaa työolosuhteita, asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä sekä tehostaa yrityksen sisäisiä prosesseja. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia kehittää toimintoja ja parantaa töiden laatua esimerkiksi vapauttamalla työntekijöitä tietyistä rutiininomaisista tehtävistä, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää paremmin omaa osaamistaan ja tehdä niitä asioita, jotka edellyttävät inhimillisiä vahvuuksia. Tämä parantaa myös työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Vakuutusalan eurooppalaiset järjestöt ovat huolissaan siitä, että Eurooppa on jäänyt jälkeen kansainvälisessä kilpailussa uuden tekoälyteknologian kehittämiseksi. Yhteinen julistus tarjoaa myös puitteet eurooppalaiselle kehittämistyölle ja pyrkii omalta osaltaan vauhdittamaan kehitystä antamalla muun muassa esimerkkejä tekoälyn vastuullisesta käytöstä.

Julistuksen osapuolet toteavat, että tekoäly täydentää ihmisten tekemää työtä ja ihmisillä olevaa osaamista ja sitä koskevat yleiset eettiset ja lainsäädännölliset normit.

Vakuutusalan tekoälyjulistus on ensimmäisiä laatuaan EU-tason sosiaalisessa vuoropuhelussa. Julistus neuvoteltiin pääosin virtuaalisesti koronapandemian aiheuttamien haasteellisten olosuhteiden vuoksi.

– Yhteinen julistus tuo vakuutusalalle EU-tasolla kaivatut kirjaukset eri osa-alueista, joilla on merkittävä vaikutus nyt ja tulevaisuudessa alan työntekijöille työn ja ympäristön muuttuessa koko ajan. Tärkeätä on ottaa erityisesti huomioon työntekijöiden hyvinvointi, jatkuvan oppimisen periaate, tekoälyn eettisyysaspektit sekä informaatio- ja konsultaatio-oikeudet uusien järjestelmien ja työtapojen käyttöönotossa. Alan tekoälyjulistus on tärkeä dokumentti, joka tulee jalkauttaa myös Suomessa alan yhtiöihin, sanoo Ammattiliitto Pron yhteyspäällikkö Liisa Halme.

– Suomalaisilla työmarkkinaosapuolilla on pitkä historia myös EU-tason yhteistyöstä. Suomalaisia hyviä yrityskäytäntöjä on esitelty EU-tason kokouksissa ja EU-tasolla sovittuja yhteisiä asiakirjoja taas tarkasteltu siitä näkökulmasta, voivatko nämä toimia myös meille inspiraationa. Koronakriisi on saanut aikaan valtavan digiloikan ja vakuutusalan osapuolet ovat olleet hyvin ajan hermolla valmistellessaan tekoälyjulistusta, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Eurooppalaisten järjestöjen yhteinen julistus >>

Lisätietoja:

Anu Sajavaara
Toimialapäällikkö
Palvelualojen työnantajat Palta
anu.sajavaara@palta.fi
p. 040 705 0939

Liisa Halme
Yhteyspäällikkö
Ammattiliitto Pro
liisa.halme@proliitto.fi
p. 050 424 5301