20.12.2021 -

Valtakunnansovittelijalta kannanotto ilmailutekniikan työtaisteluihin: Pron työtaistelut eivät työriitalain mukaisia

, , ,

Palvelualojen työnantajat ja Ammattiliitto Pro kokoontuivat aamulla 20.12.2021 valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla keskustelemaan Pron ilmoittamista työtaisteluista Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n jäsenille. Valtakunnansovittelijan kanta asiassa on selvä: Pron ilmoittamat työtaistelut eivät ole työriitalain mukaisia. Palta tulee viemään laittomiksi katsomansa työtaistelut työtuomioistuimen käsiteltäviksi, mikäli Pro ei peräydy antamistaan työtaisteluilmoituksista tänään klo 12 mennessä.

Pro on ilmoittanut 19.12.2021 alkaneesta ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökiellosta sekä 3.1.2022 alkavasta työnseisauksesta ITA ry:n jäsenille yrityksissä, joissa ITA ry:n jäseniä työskentelee.

Työtaistelutoimilla Pro tavoittelee pääsyä Paltan ja Ilmailualan Unioni IAU:n välisiin lentoliikenteen palveluja koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvotteluissa voivat kuitenkin olla mukana vain työehtosopimuksessa osapuolina olevat liitot.

– Valtakunnansovittelijan kanta on yksiselitteinen: kyse ei ole työriitalain mukaisista työtaistelutoimista. Pron tulee välittömästi luopua näistä ilmailualan yrityksiin täysin perusteettomasti kohdistamistaan toimista, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio toteaa.


Lisätiedot:
Neuvottelujohtaja Pasi Vuorio, 0400 949 082, pasi.vuorio@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Tiedotetta päivitetty klo 10:05: poistettu tekstistä tieto, että IAU olisi ollut mukana valtakunnansovittelijan tapaamisessa 20.12.2012.

Pasi Vuorio

Neuvottelujohtaja, Työmarkkinat

Yritys- ja asiantuntijapalvelut -vastuualueen vetäjä

pasi.vuorio@palta.fi