03.06.2020 -

Vartiointialan neuvotteluissa tauko Pamin pyynnöstä

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat käyneet huhtikuusta lähtien neuvotteluja vartiointialan työehtosopimuksen uudistamiseksi. Alan työehtosopimus päättyi 30.4.2020.

Kuten muutkin ammattiliitot, myös PAM on vaatinut vartiointialan työehtosopimuksesta poistettavaksi kilpailukykysopimuksen mukaisia työajan pidennystunteja.

Palta on ollut valmis neuvottelemaan kiky-työajanpidennyksen poistamisesta myös vartiointialan sopimuksessa sillä edellytyksellä, että työajan lyhentymisestä aiheutuva kustannusvaikutus kompensoidaan työehtosopimuksen sisältöön tehtävillä muilla muutoksilla. Työantajapuoli on esittänyt myös useita ehdotuksia asian ratkaisemiseksi.

PAM ilmoitti kuitenkin viime viikolla, ettei sopimusneuvottelujen jatkamiselle lähiaikoina ole edellytyksiä. Paltan neuvottelujohtaja Olli Nurminen pahoittelee neuvottelujen venymistä.

-Kiky-tuntien kompensointi on viime talven ja kuluneen kevään aikana toteutettu myös kaikissa muissa työehtosopimusneuvotteluissa, joissa ammattiliitto on vaatinut niiden poistamista. Vartiointialalla PAMin tavoitteena näyttää kuitenkin olevan mahdollisimman pienten kompensaatioiden ulottaminen työehtosopimukseen, Nurminen toteaa.

Palta toivoo, että neuvotteluja voitaisiin jatkaa vielä ennen kesälomia ja PAM esittäisi varteenotettavia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.

-Tavoitteena on saada vartiointialalle voimaan mahdollisimman pian uusi työehtosopimus, Nurminen sanoo.