19.12.2022 -

Yritykset eivät saa unohtua energiatuista päätettäessä – tuoreen kyselyn mukaan lomautuksia suunnittelee joka viides palveluyritys, valtaosa tehnyt energiansäästötoimia

,

Palveluyrityksistä yli puolet (58 %) on varautunut talven mahdollisiin sähkökatkoihin, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta jäsenkyselystä. Energiaa säästäviä toimenpiteitä on energiakriisin vuoksi tehnyt 60 prosenttia vastaajayrityksistä. Paltan mukaan yritykset eivät saa unohtua, kun energiakriisin toimenpiteistä päätetään.

Paltan jäsenkyselyyn vastasi 110 palveluyrityksen edustajaa Paltan edustamilla palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa.

Yleisin toimenpide energian säästämiseksi on toimintatapojen muuttaminen yrityksessä (56 %), ja esimerkiksi energiatehokkuusinvestointeja on tehnyt joka viides yritys. Joka kymmenes on ajoittanut energiakriisin vuoksi sähkönkulutusta ajankohdille, jolloin sähkön pörssihinta on matala.

Varautumistoimenpiteiksi sähkökatkoksiin vastaajat ilmoittavat muun muassa varautumissuunnitelmien ja henkilöstön toimintaohjeiden laatimisen, tiedonkulun varmistamisen katkosten aikana sekä varavirtalähteiden, aggregaattien ja muiden lisävarusteiden hankkimisen. Osalla toiminta voi jatkua sähkökatkon aikanakin, mutta osalla vastaajista toiminta keskeytyy väistämättä kokonaan.

Sähkökatkojen takia toiminta täytyy keskeyttää. Olemme luoneet prosessit, jolla toiminnan keskeytys aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille ja henkilökunnalle.
– Poiminta avoimesta kyselyvastauksesta

– Sähkökatkoja tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin, ja paras keino on, että säästämme kaikki yhdessä energiaa. Palveluyritykset ovat laajasti mukana energiansäästötalkoissa. Kannustammekin jokaista palveluyritystä sekä kartoittamaan mahdollisia energiansäästötoimia että varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin, sanoo palveluyrityksiä edustavan Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki.

Sähkökatkoksista ja energian hinnannoususta merkittävää haittaa palveluyrityksille

– Sähkön hinnannousun aiheuttamiin yrityskentän isoihin ongelmiin on tärkeää löytää pian ratkaisu ja tukimalli. Päätöksiä yrityksille suunnatuista helpotuksista tulisi saada pikaisesti tehtyä. Nyt ei sovi viivytellä. Parlamentaarisen kokouksen jälkeen pääministeri Marinin mainitsemat joustot myös yritysten sähkölaskuihin olisivat alku, mutta eivät missään nimessä riittävä toimenpide, Paltan Rauhamäki sanoo.

Energiakriisistä eniten kärsivien, muutoin elinkelpoisten yritysten toiminnan tukeminen pahimman yli tukisi Rauhamäen mukaan myös työllisyyttä ja voisi auttaa esimerkiksi vähentämään lomautuksia sekä siten osaltaan myös kotitalouksien hätää.

Energian hinnannousu ja mahdolliset sähkökatkokset aiheuttavat palveluyrityksille merkittävää haittaa ja moni joutuu harkitsemaan myös lomautuksia. Tuoreen Paltan jäsenkyselyn vastaajista lomautuksia harkitsee seuraavan puolen vuoden aikana joka viides palveluyritys. Liikevaihdon kehitystä kuvaava saldoluku vuoden 2023 ensimmäiselle puoliskolle taas on -12, kun tämän vuoden jälkimmäisen puoliskon saldoluku on 20. Toisin sanoen ensi vuoden alkupuoliskolle liikevaihdon laskua ennakoi 12 prosenttiyksikköä suurempi osuus yrityksistä kuin liikevaihdon kasvua.

Lisäksi Paltan aiemmin syksyllä Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan korkeista energian hinnoista aiheutuu haittaa useammalle kuin kahdelle kolmesta palveluyrityksestä. Merkittävää haittaa aiheutuu joka kuudennelle palveluyritykselle. Kiertävät sähkökatkot taas aiheuttaisivat merkittävää haittaa joka kolmannelle palveluyritykselle, ja lisäksi lievää haittaa yli 40 prosentille. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 501 palveluyrityksen edustajaa Paltan edustamilla yksityisillä palvelualoilla elo-syyskuun aikana.

Liite: kyselyraportti

Lisätiedot:
Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki,
Palvelualojen työnantajat Palta
puh. +358 50 521 2907

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi