Palta auttaa palveluyrityksiä kasvamaan ja menestymään sekä Suomessa että maailmalla. Haluamme että suomalainen yhteiskunta tunnistaa palvelualojen merkityksen kansantaloudelle ja Suomen hyvinvoinnille, ja että se näkyy myös päätöksenteossa.

Palvelualat ovat Suomen suurin työllistäjä ja viennin mahdollistaja.

Palvelualojen yritykset vievät maailmalle tavaroita, ihmisiä ja ennen kaikkea osaamista.

  • Palvelujen merkitys taloudelle kasvaa kaikkialla maailmassa. Taloutemme rakenne muuttuu ja palvelualojen kasvu jatkuu, myös Suomessa. Tarvitsemme palveluita erityisesti niiden korkean arvonlisän vuoksi.
  • Myös merkittävä osa meidän suomalaisten hyvinvoinnista syntyy palveluista. Suomi on jo palvelutalous: yksityisten palvelujen osuus Suomen BKT:sta on 42 %, kun se 1980-luvun alussa oli neljännes.
  • Palvelualat luovat Suomeen työtä, kasvua ja hyvinvointia. Yli miljoona suomalaista työskentelee yksityisillä palvelualoilla (ilman kauppaa). Tämä on yli puolet koko yksityisestä sektorista. Myös kasvuyritykset syntyvät palvelualoille.