Digitalisaatio ja innovaatiot

Kasvu syntyy fiksusta tekemisestä

Suomi on aina kasvanut tuottavuuden ja innovatiivisen tekemisen ansiosta. Pärjäämme jatkossakin panostamalla uuden luomiseen.

Ongelmanamme Suomessa on kilpailijamaita alempi työn tuottavuus sekä heikko tki-investointien taso, mutta voimme muuttaa suunnan. Jos pystymme kehittämään kuluttajia ja yrityksiä hyödyttäviä uusia palveluinnovaatioita ja -konsepteja Suomessa, syntyy maahamme tärkeää liiketoimintaa ja taloudellista arvonlisää.

Suomi on palvelutalous, ja niin maailmalla kuin Suomessa palvelukauppa kasvaa tavarakauppaa nopeammin. Elinkeinorakenteen muutos on huomioitava myös kasvupolitiikassa.

Korona on kiihdyttänyt yhteiskunnan digitalisaatiota entisestään. Digitaaliset ratkaisut ovat merkittävässä roolissa myös ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Digitalisaatio on tehnyt monen palveluyrityksen markkinoista globaalit. Suomesta viedään palveluita maailmalle jatkuvasti enemmän, ja samalla kilpailu kotimarkkinoilla on kansainvälistä. Suomi on kansainvälisesti katsoen hyvässä asemassa muun muassa kattavien perusrekisterien ja nopeiden mobiiliverkkojen myötä.

Julkisella sektorilla on keskeinen rooli digiloikan mahdollistamisessa niin lainsäädännön kuin yrityksille luotavien kannustimien muodossa. Teknologia kehittyy nopeasti ja lainsäädäntö kulkee usein perässä. 

Yrityksiä tulee kannustaa tuotekehitykseen ja etenkin digitalisaatiota edistäviin innovaatioihin, jotka parantavat työn tuottavuutta, luovat uusia työpaikkoja ja siten myös verotuloja.

Ratkaisujamme tulevaisuuden innovaatiotoimintaan

  • Kannustetaan yrityksiä tuottavuutta kasvattaviin ja digitaalisuutta vauhdittaviin investointeihin niin verokannustimilla kuin riittävällä Business Finlandin innovaatiorahoituksella. Tki-rahoituksen osuutta tulee kasvattaa 4 prosenttiin BKT:stä.
  • Varmistetaan 5G:n nopea käyttöönotto Suomessa ja siihen liittyvien investointien toteutuminen markkinalähtöisesti.
  • Panostetaan digiosaajapulan ratkaisemiseen ja pk-yritysten digikyvykkyyksien parantamiseen.
  • Saatetaan kaikki viranomaispalvelut ja -viestintä yrityksille sähköiseen muotoon ja saataville yhdestä luukusta teknisiä rajapintoja hyödyntäen.
  • Etsitään vahvat keinot taloushallinnon digitalisoinnin ja reaaliaikaisuuden edistämiseksi. Otetaan sähköinen kuitti käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Valtio voi toimia tässä edelläkävijänä.
  • Varmistetaan lainsäädäntöympäristön kehittyminen siten, että dataa, automaatiota ja tekoälyä voidaan hyödyntää yksityisellä ja julkisella sektorilla turvallisesti, ja samalla tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä parantavilla tavoilla. Datan hyödyntämistä ja jakamista edistävää tietopolitiikkaa on johdettava koordinoidusti yli hallinnonrajojen.

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta