Digitalisaatio ja innovaatiot

Kasvu syntyy fiksusta tekemisestä

Suomi on aina kasvanut tuottavuuden ja innovatiivisen tekemisen ansiosta. Pärjäämme jatkossakin panostamalla uuden luomiseen.

Ongelmanamme Suomessa on kilpailijamaita alempi työn tuottavuus sekä heikko tki-investointien taso, mutta voimme muuttaa suunnan. Jos pystymme kehittämään kuluttajia ja yrityksiä hyödyttäviä uusia palveluinnovaatioita ja -konsepteja Suomessa, syntyy maahamme tärkeää liiketoimintaa ja taloudellista arvonlisää.

Suomi on palvelutalous, ja niin maailmalla kuin Suomessa palvelukauppa kasvaa tavarakauppaa nopeammin. Elinkeinorakenteen muutos on huomioitava myös kasvupolitiikassa.

Korona on kiihdyttänyt yhteiskunnan digitalisaatiota entisestään. Digitaaliset ratkaisut ovat merkittävässä roolissa myös ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Digitalisaatio on tehnyt monen palveluyrityksen markkinoista globaalit. Suomesta viedään palveluita maailmalle jatkuvasti enemmän, ja samalla kilpailu kotimarkkinoilla on kansainvälistä. Suomi on kansainvälisesti katsoen hyvässä asemassa muun muassa kattavien perusrekisterien ja nopeiden mobiiliverkkojen myötä.

Julkisella sektorilla on keskeinen rooli digiloikan mahdollistamisessa niin lainsäädännön kuin yrityksille luotavien kannustimien muodossa. Teknologia kehittyy nopeasti ja lainsäädäntö kulkee usein perässä. 

Yrityksiä tulee kannustaa tuotekehitykseen ja etenkin digitalisaatiota edistäviin innovaatioihin, jotka parantavat työn tuottavuutta, luovat uusia työpaikkoja ja siten myös verotuloja.

Ratkaisujamme tulevaisuuden innovaatiotoimintaan

  • Kannustetaan yrityksiä tuottavuutta kasvattaviin ja digitaalisuutta vauhdittaviin investointeihin niin verokannustimilla kuin riittävällä Business Finlandin innovaatiorahoituksella. Valmistellaan kansainvälisten esimerkkien pohjalta verokannustin digiloikan tukemiseksi, jossa yritys voisi vähentää tuloverostaan investoinnit esimerkiksi ohjelmistoihin, datankäsittelyyn ja automaation kehittämiseen.
  • Jatketaan viestintä- ja taajuuspolitiikassa markkinalähtöistä ja teknologianeutraalia politiikkaa ja varmistetaan 5G -teknologian nopea käyttöönotto, sekä 6G -teknologian nopea kehitystyö.
  • Saatetaan kaikki viranomaispalvelut ja -viestintä yrityksille sähköiseen muotoon. Luodaan kannusteet ja ohjelma valtion ja kuntien digitaalisten viranomaispalvelujen kehittämiseksi ja harmonisoinniksi, tavoitteena pitkälle viety automaatio.
  • Otetaan sähköinen kuitti käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus viranomaispalveluissa hyödyntäen markkinoilla olevia ratkaisuja
  • Varmistetaan lainsäädäntöympäristön kehittyminen siten, että dataa, automaatiota ja tekoälyä voidaan hyödyntää yksityisellä ja julkisella sektorilla turvallisesti, ja samalla tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä parantavilla tavoilla. Datan hyödyntämistä ja jakamista edistävää tietopolitiikkaa on johdettava koordinoidusti yli hallinnonrajojen.
  • Arvioidaan Euroopan regulaatioympäristön kilpailukykyä erityisesti suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Toteutetaan perusteellinen kilpailukykyarviointi koskien viime vuosina käyttöönotettuja ja esitettyjä digitaalista toimintaympäristöä koskevia aloitteita (ml. tietosuoja-asetus).

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta