Kasvu syntyy fiksusta tekemisestä. Suomi on aina kasvanut tuottavuuden ja innovatiivisen tekemisen ansiosta. Pärjäämme jatkossakin panostamalla uuden luomiseen.

Digitalisaatio on tehnyt monen palveluyrityksen markkinoista globaalit. Digitaalisuus vaikuttaa voimakkaasti paitsi yrityksen kasvuhakuisuuteen, myös kansainvälistymiseen ja osaajapulaan. Jos pystymme kehittämään kuluttajia ja yrityksiä hyödyttäviä palveluita ja palvelukonsepteja Suomessa, syntyy maahamme tärkeää liiketoimintaa ja taloudellista arvonlisää – työpaikkoja ja verotuloja.

On tärkeää huomioida elinkeinorakenteen muutos kasvutoimenpiteitä suunniteltaessa.  Suomi on palvelutalous, jota kuvastaa hyvin palveluviennin voimakas kasvu 2000-luvulla. Kymmenen vuoden aikana yksityisten palveluyritysten osuus kaikesta yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnasta on noussut 17 prosentista noin 32 prosenttiin


Ratkaisujamme:

  • Kaikki viranomaispalvelut ja -viestintä yrityksille tulee saattaa sähköiseen muotoon ja saataville yhdestä luukusta teknisiä rajapintoja hyödyntäen.
  • Tiedon (datan) hyödyntämistä ja jakamista edistävää tietopolitiikkaa on johdettava koordinoidusti yli hallinnonrajojen asiakaslähtöisesti ja automaattista tiedon keräystä sekä tekoälyä hyödyntäen
  • Taloushallinnon digitalisoinnin ja reaaliaikaisuuden edistämiseksi tulee löytää vahvat keinot. Sähköinen kuitti tulee ottaa käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Valtion ja kuntien tulee toimia edelläkävijänä sähköisen laskutuksen ja kuittien käyttöönoton vauhdittajana.
  • Suomessa on varmistettava 5G:n nopea käyttöönotto ja siihen liittyvien investointien toteutuminen markkinalähtöisesti.
  • Digiosaajapulan ratkaisemiseen ja pk-yritysten digikyvykkyyksien parantamiseen on käynnistettävä vaikuttavat kansalliset toimet – haasteet ovat globaaleja ja Suomen tulee pysyä eturintamassa jatkossakin.
  • Kotimarkkinoilla tapahtuvaa kehittämistyötä ei pidä väheksyä, esimerkiksi rahoituksen ehdoissa. Kotimaassa toimivat palveluyritykset tukevat usein vientiyrityksiä, vaikka niillä ei ole omia tuotekehitys- tai vientihankkeita.
  • Suomalaisen toimintaympäristön ennustettavuudesta ja houkuttelevuudesta on pidettävä kiinni. Tutkimustoiminnassa tulee löytyä globaalin tason kärkiä – laatu houkuttelee yrityksiä.

 

Lisätietoja: 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Jari Konttinen

Asiantuntija, elinkeinopolitiikka

VTM