EU

EU-politiikan on tuettava yritysten kilpailukykyä

EU on yksi maailman suurimmista talouksista, ja sen kilpailukyky kumpuaa toimivista sisämarkkinoista. Unionin suurin kasvupotentiaali löytyy palvelusektorilta.

Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää edistää sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti palvelumarkkinoita kehittämällä. EU on maailman suurin palvelujen viejä ja tuoja. Silti juuri palveluiden vapaassa liikkuvuudessa on unionin sisällä eniten ongelmia. Sääntely, vaatimukset yritystoiminnalle ja esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustaminen voivat vaihdella maiden välillä paljon, mikä estää sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Paltan tavoitteena on Eurooppa, jossa yritykset ja kuluttajat pääsevät rajoituksetta käsiksi digitaalisiin palveluihin joka jäsenmaassa, data liikkuu vapaasti ja toimintaympäristö mahdollistaa kasvun, kilpailun ja innovoinnin. Digitalisaation tuomat muutokset ja mahdollisuudet on huomioitava aiempaa paremmin ja EU:n on pyrittävä kohti globaalia johtajuutta digitaloudessa.

Paltan tavoitteena on Eurooppa, jossa yritykset ja kuluttajat pääsevät rajoituksetta käsiksi digitaalisiin palveluihin joka jäsenmaassa.

Ratkaisujamme toimivien sisämarkkinoiden kehittämiseen

  • Kevennetään sääntelytaakkaa. Suomen ei tule lisätä kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa. Hyödynnetään kaikki kansallinen liikkumavara sääntelyn keventämiseksi.
  • Tehdään kaikki EU-lainsäädäntömuutokset kustannusneutraalisti. Ennen EU-sääntelyn täytäntöönpanoa tulee tarkastella myös muiden EU-maiden vastaavien säännösten täytäntöönpanon sisältöä kilpailukyvyn kannalta.
  • Suomen tulee arvioida kaikkea EU-sääntelyä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellyttää vastaavaa myös EU-toimielimiltä.
  • EU:n tulee käynnistää palvelutalousohjelma, joka tähtää palvelujen sisämarkkinoiden kehittämiseen, uusien palvelualojen kasvun kannusteiden luomiseen sekä työn murroksen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
  • Pidetään työlainsäädännön ja sosiaalipolitiikan sääntely kansallisella tasolla.
  • Tuetaan yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittymistä myös kaikilla sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvillä toimilla. Toimenpiteiden on oltava linjassa talouspolitiikan ohjauksen ja sisämarkkinoiden kehittymisen kanssa.
  • Globaalissa taloudessa moni kansallinekin asia kytkeytyy EU:hun.

Tutustu myös muihiin vaikuttamisen tavoitteisiimme

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta