Kestävä kehitys

Palveluilla on keskeinen rooli ilmastoratkaisuissa

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia haasteita. Ainoastaan kestävä kasvu takaa riittävät resurssit niin kansalliseen kuin maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Palveluiden hiilikädenjälki on merkittävä ja jatkuvasti kasvava, eli palveluinnovaatioiden avulla voidaan pienentää myös muiden toimijoiden päästöjä. Palveluvaltaistuminen ja kiertotalous, jossa omistamisen sijasta käytetään palveluita, vahvistavat kestävää kasvua entisestään. Edelläkävijyys vähähiilisissä ja kestävissä ratkaisuissa on Suomelle kilpailuvaltti.

Palvelualat myös luovat arvoa vähin päästöin. Suomen kokonaistuotannosta yli 40 prosenttia tulee palveluista, mutta kasvihuonekaasupäästöistä vain viidennes. Lisäksi moni palvelu perustuu digitalisaatioon ja aineettomaan arvonluontiin, mikä tekee niistä myös vähämateriaalisia.

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. EU:n ilmastotoimet on rakennettava siten, että koko unioni saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään 2050 mennessä.

Ratkaisujamme ilmastonmuutokseen

  • Huolehditaan, että ilmastopäätöksiä tehdään erityisesti kansainvälisellä tasolla – ilmasto on globaali. Kansainvälisillä päätöksillä on merkittävä rooli sekä ilmastotavoitteiden asettamisessa että vähähiilisiin ratkaisuihin kannustavan toimintaympäristön rakentamisessa.
  • Turvataan riittävä ja puhdas energiantuotanto sekä tehokas energiankäyttö. Samalla pienenee riippuvuus fossiilisista polttoaineista. Huolehditaan siitä, että saatavilla on riittävästi puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa sähköistyvän yhteiskunnan käyttöön. Kaikkien yritysten sähkövero tulee laskea EU:n minimitasolle.
  • Panostetaan digitalisaatioon ja innovaatioihin asettamalla hiilikädenjälki johtoasemaan ilmastopolitiikassa. Puhtaiden ratkaisujen tarve kasvaa jatkuvasti niin Suomessa kuin muuallakin.
  • Edistetään puhtaita ratkaisuja muun muassa lisäämällä tki-rahoitusta ilmastoratkaisuihin, panostamalla niiden vientiin, lisäämällä tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä sekä kehittämällä kiertotalouden vaatimaa alusta- ja jakamistaloutta sekä avointa dataa. Ulotetaan investointikannustimet tasapuolisesti myös palveluille suuremman päästövähennyspotentiaalin hyödyntämiseksi.
  • Vauhditetaan vähäpäästöistä liikennettä ja logistiikkaa. Suomen on edistettävä vähäpäästöistä ja päästötöntä liikennettä siten, että kansallinen visio hiilettömästä liikenteestä saavutetaan vuoteen 2045 mennessä
    kokonaisliikennejärjestelmää kehittäen.

Paltan ilmastolinjaus

Palvelualat mahdollistavat hiilineutraalin Suomen 2035. Tutustu Paltan vuonna 2021 julkaisemaan Ilmastolinjaukseen.

Lataa Ilmastolinjaus

Tie vähähiiliseen liikenteeseen

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen yhteinen tiekartta osoittaa, miten liikenteen päästöt on mahdollista yli puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta on päititetty maaliskuussa 2022. Voit lukea lisää tiekartasta täällä.

Lataa tiekartta

Päästövähennyksiä palveluilla

Palta ja Gaia Consulting selvittivät pavelualojen hiilijalanjälkeä sekä hiilikädenjälkeä, eli potentiaalia vähentää muiden toimijoiden päästöjä. Selvityksessä tarkasteltiin neljää Paltan edustamaa päätoimialaa. Voit lukea lisää selvityksestä täällä.

Lataa selvitys

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta