Koulutus ja osaaminen

Osaaminen on menestyksemme pääraaka-aine

Osaavan työvoiman tarve on suuri kasvun este palvelualoilla toimiville yrityksille. Digitalisaatio ja työn murros muuttavat työtehtäviä ja toimenkuvia ja edellyttävät uudenlaista osaamista. Muuttuvassa ympäristössä me kaikki tarvitsemme osaamisen päivitystä monta kertaa työuramme aikana.

Työelämälähtöisen osaamisen kehittämiseen on oltava monipuolisia mahdollisuuksia eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista tulee löytyä jatkossa yhä ketterämmin eri koulutusasteilta.

Etenkin korkeakouluihin tarvitaan pikaisesti lisää nopeaa, elinkeinoelämän tarpeita ja jatkuvaa oppimista tukevaa koulutusta. Korkeakouluille tulee luoda yhä tehokkaammat kannustimet yrityslähtöisten opintokokonaisuuksien tarjoamiseen. Peruskoulun päättyessä jokaisella nuorella tulee olla jatko-opinnoissa pärjäämiseen vaadittavat perustaidot. Jokaiselle tulisi varmistaa jatkossa vähintään toiseen asteen tutkinto ja korkeakoulutettujen osuudessa tulee tavoitella 50 prosentin rajaa.

Ratkaisujamme osaamisen kehittämiseen

  • Siirretään jatkuvan oppimisen painopistettä tutkintokoulutuksesta nopeisiin työelämälähtöisiin muunto- ja täydennyskoulutuksiin sekä nopeutetaan jatko-opintoihin pääsemistä, jotta työuria saadaan pidennettyä.
  • Kehitetään koulutusjärjestelmän rahoitusta siten, että se kannustaa oppilaitoksia tekemään entistä aktiivisemmin ja monipuolisemmin yhteistyötä yritysten kanssa. Työelämän tulevaisuuden tarpeiden ja osaamisen ennakoinnin tulee ohjata opetusta ja tutkimusta nykyistä paremmin.
  • Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tuodaan digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen kaikille hallinto- ja koulutusasteille.
  • Kohdennetaan resursseja etenkin entistä laadukkaampaan ja tehokkaampaan opinto-ohjaukseen, yksilölliseen tukeen sitä tarvitseville ja muihin oppimisen laatua parantaviin tukitoimiin.

Tuomas Ylitalo

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Osaaminen ja työllisyys

tuomas.ylitalo@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset