Koulutus ja osaaminen

Osaaminen on menestyksemme kestävä perustus

Ammattilainen tekee palvelun. Osaajapula on suuri kasvun este palvelualoilla toimiville yrityksille. Digitalisaatio ja työn murros muuttavat työelämää ja työtehtäviä sekä edellyttävät meiltä kaikilta uudenlaisia toimintamalleja ja oppimiskykyä. Jatkuva oppiminen on tullut jäädäkseen.

Työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen on oltava tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia ja kannusteita eri elämänvaiheissa. Työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista tulee pystyä ennakoimaan sekä kehittämään yhä ketterämmin koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla. Koulutusjärjestelmän tulee kyetä tunnistamaan ja tunnustamaan myös muualla hankittua osaamista sekä tarjoamaan sujuvia siirtymiä ja jatko-opiskelupolkuja koulutusasteiden välillä.

Etenkin korkeakouluihin tarvitaan pikaisesti lisää nopeaa, elinkeinoelämän tarpeita ja jatkuvaa oppimista tukevaa koulutusta. Korkeakouluille tulee luoda yhä tehokkaammat kannustimet yrityslähtöisten opintokokonaisuuksien tarjoamiseen. Peruskoulun päättyessä jokaisella nuorella tulee olla jatko-opinnoissa pärjäämiseen vaadittavat perustaidot. Jokaiselle tulisi varmistaa jatkossa vähintään toiseen asteen tutkinto ja korkeakoulutettujen osuudessa tulee tavoitella 50 prosentin rajaa.

Ratkaisujamme osaamisen kehittämiseen

  • Siirretään jatkuvan oppimisen painopistettä tutkintokoulutuksesta nopeisiin työelämälähtöisiin muunto- ja täydennyskoulutuksiin sekä nopeutetaan jatko-opintoihin pääsemistä. Panostetaan oppisopimuksen lisäämiseen työpaikoilla.
  • Kehitetään koulutusjärjestelmän rahoitusta siten, että se kannustaa oppilaitoksia tekemään entistä aktiivisemmin ja monipuolisemmin yhteistyötä yritysten kanssa. Työelämän tulevaisuuden tarpeiden ja osaamisen ennakoinnin tulee ohjata opetusta ja tutkimusta nykyistä paremmin.
  • Tehdään osaamisen päivittämisestä kannattavampaa muuttamalla koulutus- ja sosiaaliturvajärjestelmää.
  • Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tuodaan digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen kaikille hallinto- ja koulutusasteille.
  • Kohdennetaan resursseja etenkin entistä laadukkaampaan ja tehokkaampaan opinto-ohjaukseen, yksilölliseen tukeen sitä tarvitseville ja muihin oppimisen laatua parantaviin tukitoimiin.

Oppilaitosyhteistyö

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja antaa vastauksia osaajapulaan. Lue lisää miten yritykset ja oppilaitokset kommentoivat ja kehittäisivät yhteistyötä

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset