Kasvuratkaisu #2

Palvelut tarvitsevat ihmisiä

Palvelualat työllistävät: lähes viidesosa suomalaisista tekee päivittäin työtä tuottaakseen palveluita niin suomalaisille ihmisille ja yrityksille kuin vientiin ulkomaille. Ihmiset ja osaaminen varmistavat palvelualojen tulevaisuuden.

Työvoiman määrän vähentyessä on tärkeää, että jokaiselle Suomessa asuvalle on kaikissa tilanteissa kannattavaa tehdä työtä tai yrittää. Suomen on oltava houkutteleva maa myös ulkomaalaisille osaajille työn perässä muuttamiseen, yrityksen perustamiseen tai sijoittamiseen.

Kärkitavoitteet

Osaaminen kasvuun: Tuetaan oppi- ja koulutussopimusten lisäämistä työpaikoilla. Luodaan yrityksille kannusteet oppisopimuskouluttamiseen parantamalla koulutuskorvauksia ja pienentämällä oppisopimusopiskelijan minimityöaikaa.

Liikkuvampi työvoima: Kannustetaan työvoimaa alueelliseen liikkuvuuteen Suomen sisällä niin kansainvälisten osaajien kuin suomalaisten osalta. Varmistetaan työvoiman liikkuvuus työvoimapalveluiden tuottajien sujuvalla yhteistyöllä.

Sujuvampi maahanmuutto: Edistetään työperäistä maahanmuuttoa mm. sujuvoittamalla työlupapäätösprosessia ja luopumalla saatavuusharkinnasta. Siirretään työperäisen maahanmuuton edistäminen ja kansainvälisten osaajien rekrytointivastuut TEM:ille.

Palvelut tarvitsevat ihmisiä

Palvelualojen yritykset työllistävät yli miljoona suomalaista eli yli puolet yksityisellä sektorilla työskentelevistä suomalaisista. Palveluiden tuottaminen yhdistää usein monenlaisia työelämän osaajia, kuten liiketoimintaosaajia, tietotekniikan osaajia, suorittavan työn ammattilaisia, yhteiskuntatieteilijöitä ja palvelumuotoilijoita.

Lähes viidesosa suomalaisista tekee päivittäin töitä tuottaakseen palveluita niin suomalaisille ihmisille ja yrityksille kuin vientiin ulkomaille. Palvelut ovat vahvasti läsnä arjessamme, ja palvelusektori työllistää ihmisiä kaikilta koulutusasteilta ja erilaisilta osaamisalueilta. Jokainen suomalainen käyttää päivittäin palvelualan yritysten ja työntekijöiden tuottamia palveluita.

Kaikkein tärkein asia palvelualoilla ovat ihmiset. He tuottavat ja luovat arkea helpottavia palveluita ja voimistavat Suomen talouskasvua ja vientiä.

Ihmiset ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa myös palvelualojen tulevaisuuden kannalta. Tarvitsemme Suomeen myös tulevaisuudessa palvelualojen osaajia ja ammattilaisia, niin asiantuntijatehtäviin kuin suorittavaan työhön. Erityisesti osaamisen päivittäminen on tärkeää, jotta suomalaiset yritykset ja suomalainen yhteiskunta pysyvät maailman kärjessä.

On nopeutettava ja selkiytettävä maahanmuuton prosesseja sekä huolehdittava siitä, että jo maassa olevien ulkomaalaisten työllisyysaste nousee.

Ihmisten osaamisen on vastattava entistä paremmin työelämän tarpeisiin. On panostettava ennakointiin, jotta osaamista saadaan niille aloille, joille työpaikkoja uskotaan syntyvän. Myös kynnystä uuden oppimiseen on madallettava esimerkiksi oppi- ja koulutussopimusten käyttöä helpottamalla. On tärkeää huomata, että koulutusjärjestelmän muutos vaatii tuekseen sosiaaliturvajärjestelmän muutosta. Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen päivittämisen tulee olla yksilölle houkuttelevampaa kuin tukien varaan jääminen.

On huolehdittava siitä, että ikääntyvässä Suomessa löytyy myös tulevaisuudessa tarpeeksi ihmisiä, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Työperäinen maahanmuutto on tässä keskeisessä roolissa. On nopeutettava ja selkiytettävä maahanmuuton prosesseja sekä huolehdittava siitä, että jo maassa olevien ulkomaalaisten työllisyysaste nousee. Meidän on huolehdittava myös maahanmuuttajien osaamisesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi työperusteista alueellista liikkuvuutta Suomen sisällä on parannettava.

Uudet työpaikat syntyvät palvelualoille: 2000 – luvulla yli
420 000 uutta työpaikkaa. Palvelualat työllistävät yli miljoona ihmistä.

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi

#PalvelusSuomelle

Panostamalla seuraavalla hallituskaudella uudistuviin palveluihin teemme palveluksen Suomelle.

Kaikki hallitusohjelmatavoitteemme löydät täältä