Kasvuratkaisu #3

Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla

Digitalisaatio on laajentanut palveluiden markkinat maailmanlaajuisiksi. Kriisit ovat vauhdittaneet palvelumarkkinoita entisestään ja kilpailu globaaleilla markkinoilla on kiristynyt. Suomalaisella osaamisella, luovuudella ja innovaatioilla on valtava kasvupotentiaali maailmalla. Se on osattava hyödyntää. Suomi elää viennistä ja yhä useammin palveluviennistä. Viennin monipuolistaminen ja tuottavuuden parantaminen vahvistavat hyvinvointimme taloudellista perustaa.

Kärkitavoitteet

Kannustimia digikehitykseen: Vauhditetaan digitalisaatiokehitystä uusilla kannustimilla, mm. laajentamalla t&k-verohuojennus koskemaan yritysten tekemiä data-, pilvipalvelu- ja ICT-investointeja. 

Toimivat julkiset digipalvelut: Käynnistetään ohjelma digitaalisten viranomaispalvelujen kehittämiseksi, tavoitteina korkea automaatioaste, avoimet tietorajapinnat ja julkisten toimijoiden parempi keskinäinen yhteistyö.

Markkinaehtoisuus kunniaan: Edistetään liikenteen ja logistiikan dataekosysteemiä sekä kiinteää ja langatonta laajakaistaverkkoa tasapuolisesti ja markkinaehtoisesti. Digitalisoidaan laajakaistarakentamisen luvitus. Varmistetaan logistiikan digitalisaatiota koskevan periaatepäätöksen toimeenpano.

Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla

Ikääntyvällä Suomella on edessä vähentyvän työvoiman ja kasvavien hoivapalvelutarpeiden aikakausi. Taloutemme on oltava entistä suorituskykyisempi. Palveluiden ja digitalisaation edistäminen ovat kestävä keino vauhdittaa tuottavuutta.

Palveluissa on potentiaalia tuottavuuskasvuun. Palveluiden tuottavuus on Suomessa keskeisiä kilpailijamaitamme jäljessä. Vauhdittaaksemme uusien teknologioiden tehokasta käyttöönottoa sekä palvelualojen kilpailua, kansainvälistymistä ja kasvua, tulee meidän panostaa palvelukehitykseen, innovaatioihin ja uuden luomiseen. Palveluiden avulla voidaan ratkaista myös luovaa ajattelua vaativat haasteet, joita teknologia ei yksin ratkaise.

Palveluiden tuottavuus on Suomessa keskeisiä kilpailijamaitamme jäljessä.

Suomi on monilla mittareilla digitalisaation edelläkävijämaa ja sen tulee olla sitä jatkossakin. Kuitenkin esimerkiksi yrityksille tarjottavien julkisten digipalveluiden osalta emme pääse vielä edes lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Julkisella sektorilla on keskeinen rooli digitalisaation mahdollistamisessa niin lainsäädännön kuin yrityksille luotavien kannustimien muodossa. Muun muassa hallinnonrajat ylittävä johtamismalli, kuten digitalisaatiota johtava ministerityöryhmä, auttaisi vauhdittamaan digitalisaatiota ja datan hyödyntämistä edistäviä toimia.

Suomalaisella osaamisella, luovuudella ja innovaatioilla on valtava kasvupotentiaali maailmalla, ja se on osattava hyödyntää. Digitaalisuus on luonut monelle palvelulle globaalit markkinat – seuraava suomalainen vientivaltti voi olla jo kehitteillä mobiilisti, tv-studiossa tai metaversumissa. Tuomalla palveluvienti kiinteäksi osaksi vienninedistämistä ja kauppapolitiikkaa voidaan vauhdittaa vientimme monipuolistumista ja rakentaa tulevaisuuden menestystarinoita.

Palvelukauppa on kasvanut maailmalla tavarakauppaa nopeammin jo yli vuosikymmenen ajan. Suomen viennistä se tuo kolmasosan.

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi

#PalvelusSuomelle

Panostamalla seuraavalla hallituskaudella uudistuviin palveluihin teemme palveluksen Suomelle.

Kaikki hallitusohjelmatavoitteemme löydät täältä