Työelämä ja työllisyys

Työllisyyden nosto ratkaistaan palvelualoilla

Yksityiset palvelut, ja siten palveluala, on Suomen suurin työllistäjä. Myös uudet työpaikat syntyvät valtaosin palvelualoille. Työllisyyskysymys ratkaistaan palvelualoilla, joiden työllistämisen edellytyksistä on huolehdittava.

Yksityiset palvelut työllistävät puolet yksityisestä sektorista

Yksityiset palvelut työllistävät ilman kauppaa yli miljoona ihmistä Suomessa, eli yli puolet yksityisestä sektorista. Viime vuosina suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt yksityisiin palveluihin. Yksityiset palvelut ovat 2000-luvulla luoneet Suomeen yli 380 000 uutta työpaikkaa, ja potentiaalia on vielä paljon enempään.

Palvelualojen työlliset työskentelevät muun muassa logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapaveluissa, viihde- ja virkistyspalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, teknisissä palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, finanssialalla sekä monenlaisissa muissa tehtävissä.

Työperäinen maahanmuutto paikkaa työvoimatarvetta

Palveluyritysten suuri kasvun este on pula osaavasta työvoimasta, vaikka koronakriisi on väliaikaisesti muuttanut tilannetta. Työperäisen maahanmuuton lisääminen nostaa työllisyysastetta ja tuo osaavaa työvoimaa Suomeen. Parhaimmillaan työn perässä Suomeen muuttavat tuovat mukanaan huippuosaamista työvoimaa kaipaaville aloille.

Työvoimavaltaiset palvelualat ovat keskeisessä roolissa työllisyyden parantamisessa.

Ratkaisujamme työllisyysasteen nostamiseen

  • Lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lainsäädännössä siten, että kaikissa yrityksissä asioista voidaan sopia toisin.
  • Uudistetaan työttömyysturva kannustavammaksi pidentämällä työssäoloehtoa, porrastamalla tuen taso työttömyyden keston perusteella sekä lyhentämällä tuen enimmäiskestoa. Lakkautetaan eläkeputki. Parannetaan oikeudenmukaisuutta toteuttamalla yleinen ansioturva.
  • Edistetään työperäistä maahanmuuttoa. Poistetaan maahanmuuttajien työvoiman saatavuusharkinta. Luodaan Suomesta houkuttelevampi työskentelypaikka ulkomaalaisille työntekijöille ja nopeutetaan lupaprosesseja.
  • Toteutetaan perhevapaauudistus, joka vahvistaa työllisyyttä.
  • Varmistetaan julkisen ja yksityisen sektorin tehokas yhteistyö työvoimapalveluiden järjestämisessä. Työvoimapalveluita kilpailuttamalla julkiset toimijat voivat löytää innovatiivisimmat, asiakaslähtöisimmät, laadukkaimmat ja kustannustehokkaimmat palveluratkaisut.
  • Kehitetään työelämää yhteistyössä. Palta on mukana useissa työmarkkinaosapuolten ja yritysten yhteishankkeissa, joiden tavoitteena on lisätä työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä.
  • Kehitetään osaamista ja nostetaan osaamistasoa usein eri keinoin.

Lue lisää myös työstämme osaamisen kehittämiseksi

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Anu Sajavaara

Neuvottelujohtaja, Työmarkkinat

Yritys- ja asiantuntijapalvelut -vastuualueen vetäjä

anu.sajavaara@palta.fi

Tuomas Ylitalo

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Osaaminen ja työllisyys

tuomas.ylitalo@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset