Työelämä ja työllisyys

Työllisyyden nosto ratkaistaan palvelualoilla

Yksityiset palvelut, ja siten palveluala, on Suomen suurin työllistäjä. Myös uudet työpaikat syntyvät valtaosin palvelualoille. Työllisyyskysymys ratkaistaan palvelualoilla, joiden työllistämisen edellytyksistä on huolehdittava.

Yksityiset palvelut työllistävät puolet yksityisestä sektorista

Yksityiset palvelut työllistävät ilman kauppaa yli miljoona ihmistä Suomessa, eli yli puolet yksityisestä sektorista. Viime vuosina suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt yksityisiin palveluihin. Koronan aiheuttamista vaikeuksistakin huolimatta yksityiset palvelut ovat 2000-luvulla luoneet Suomeen yli 420 000 uutta työpaikkaa.

Palvelualojen työlliset työskentelevät muun muassa liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, viihde- ja virkistyspalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, teknisissä palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, finanssialalla sekä monenlaisissa muissa tehtävissä.

Työhön johtavalla maahanmuutolla osaajia palvelualoille

Palveluyritysten suuri kasvun este on pula osaavasta työvoimasta. Yhtenä ratkaisuna osaajapulaan tarvitsemme sujuvaa työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa, kotoutumisen ja asettautumisen palveluja mukana muuttaville perheille sekä työyhteisöjä, jotka toivottavat kansainväliset osaajat tervetulleiksi. Parhaimmillaan maahanmuutto nostaa työllisyysastetta, edistää palveluliiketoiminnan kansainvälistymistä ja lisää Suomen vetovoimaa kansainvälisten osaajien kohdemaana.

Työvoimavaltaiset palvelualat ovat keskeisessä roolissa työllisyyden parantamisessa.

Ratkaisujamme työllisyysasteen nostamiseen

 • Lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lainsäädännössä siten, että kaikissa yrityksissä asioista voidaan sopia toisin. 
 • Käynnistetään työrauhajärjestelmän kokonaisuudistus Suomen
  työmarkkinajärjestelmän vakauttamiseksi ja työrauhasääntelyn saattamiseksi pohjoismaiselle tasolle.
 • Lisätään työnteon kannustimia keventämällä kaikkien
  tuloluokkien ansiotuloverotusta ja työn ylintä marginaaliveroastetta.
  Madalletaan työllistymisen kynnystä purkamalla kannustinloukkuja ja uudistetaan työttömyysturva kannustavammaksi.
 • Edistetään työperäistä maahanmuuttoa. Poistetaan maahanmuuttajien työvoiman saatavuusharkinta. Luodaan Suomesta houkuttelevampi työskentelypaikka ulkomaalaisille työntekijöille ja kehitetään mukana muuttavan perheen asettautumispalveluja, lisätään englanninkielisiä palveluja sekä kielikoulutusta.
 • Varmistetaan julkisen ja yksityisen sektorin tehokas yhteistyö työvoimapalveluiden järjestämisessä. Työvoimapalveluita kilpailuttamalla julkiset toimijat voivat löytää innovatiivisimmat, asiakaslähtöisimmät, laadukkaimmat ja kustannustehokkaimmat palveluratkaisut.
 • Kehitetään työelämää yhteistyössä. Palta on mukana useissa työmarkkinaosapuolten ja yritysten yhteishankkeissa, joiden tavoitteena on lisätä työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä.
 • Kehitetään osaamista ja nostetaan osaamistasoa usein eri keinoin.

Lue lisää myös työstämme osaamisen kehittämiseksi

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset