Paltan strategisena tavoitteena on luoda Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat. Siihen päästään uudistamalla työelämää, kehittämällä työehtosopimusten sisältöjä ja edistämällä paikallista sopimista.

Palvelualat luovat Suomeen työtä, kasvua ja hyvinvointia.

Uusi ja koko ajan kehittyvä teknologia muuttaa töitä ja työtehtäviä, karsii rutiineja ja edellyttää meiltä kaikilta uudenlaista oppimista ja pärjäämistä. Tavoitteenamme on kilpailukykyiset työehtosopimukset, jotka mahdollistavat digitaalisen palvelutalouden ja uuden työn tekemisen.

Neuvottelemme ja uudistamme

  • Palta neuvottelee jäsentensä puolesta työehtosopimukset yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa.
  • Työmarkkina- ja neuvotteluosaamisemme on vahvaa ja monipuolista: vastuullamme on yhteensä noin 150 työehtosopimusta, mikä on noin puolet kaikista Suomessa sovellettavista työehtosopimuksista.
  • Keskeisiä sopimusalojamme ovat mm. postiala, lentoliikenne, ICT-ala, rahoitusala, vakuutusala, rautatieala, taloushallintoala sekä sisältöalat.
  • Työehtosopimusneuvottelujen lisäksi autamme jäseniämme sopimusten soveltamisessa ja työsuhdeasioiden tulkinnassa. Järjestämme myös monipuolista työelämään liittyvää koulutusta.

 

Lisätietoja: 

Kaj Schmidt

Johtaja, Työmarkkinat

VT