Hyvin toimivat viranomaisten digipalvelut helpottavat yritysten hallinnollista taakkaa ja säästävät julkisia menoja. Palta kerää tietoa siitä, mitä julkisia palveluja tulisi yritysten näkökulmasta saattaa digiaikaan. Voit auttaa vastaamalla lyhyeen kyselyyn. 

Minkä viranomaispalvelun toivoisit toimivan paremmin digitaalisesti, tai mikä yrityksille suunnattu julkinen palvelu pitäisi digitalisoida mahdollisimman pian? Yritysten viranomaispalveluja ovat esimerkiksi erilaiset lupa-asiat, verotus sekä valtion virastojen ja kuntien palvelut.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Palta haluaa edistää tavoitetta keräämällä kyselyn avulla yritysten edustajien ja yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia viranomaispalveluista, jotka pitäisi saattaa digitaalisesti saataville.

Kysely on tarkoitettu kaikille yritysten viranomaisasioiden kanssa tekemisissä oleville.

Vastaa kyselyyn.