10.10.2019 -

Business Finland vauhdittaa yrityksiä kansainvälistymisessä ja kasvussa

,

Digitalisaatio on tuonut globaalit markkinat kaikkien ulottuville. Palveluviennin kasvunäkymät ovat hyvät sekä Suomessa että muualla maailmalla. Suomesta ulkomaille vietyjen palveluiden arvo oli viime vuonna 26,9 miljardia euroa, mikä oli 30 % Suomen koko viennistä. Yksi keskeinen keino palveluyritysten kansainvälistymiselle on liiketoiminnan digitalisoituminen.

Paltan viimekeväisen digitutkimuksen mukaan kuitenkin edelleen viidesosa suomalaisista palvelualan yrityksistä ei koe digitalisaation olevan yrityksen kannalta merkittävä asia. Miten nämä diginukkujatkin saataisiin kääntämään kelkkansa kohti kansainvälisiä markkinoita? Yksi väylä maailmalle on Business Finland, joka vauhdittaa suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua.

Business Finlandin Suvi Sundquist

Paltan haastattelussa Business Finlandin Senior Director, Suvi Sundquist.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka syntyi, kun kansainvälistymispalveluja tarjonnut Finpro ja kasvun, kansainvälistymisen ja innovaatioiden rahoittaja Tekes yhdistyivät vuoden 2018 alussa.

Business Finland tukee suomalaisia yrityksiä kansainvälisen kasvun rakentamisessa tarjoamalla mm. ennakoivaa tietoa maailmanmarkkinoiden kehityksestä, liiketoimintaverkostoja sekä suhteita maailmalta. Business Finlandilla on 40 ulkomaantoimistoa, joiden avulla se pystyy auttamaan yrityksiä ratkomaan markkinakohtaisia kysymyksiä. Lisäksi se myöntää yrityksille julkista rahoitusta. Business Finland neuvoo yrityksiä myös mm. EU-rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä sekä auttaa luomaan kontakteja kansainvälisiin sijoittajiin.

– Mitä enemmän yritys itse panostaa, sitä enemmän me pystymme auttamaan. Rahoituksella jaamme riskiä yrityksen kanssa, Suvi Sundquist kertoo. Keskeistä on, että yrityksellä on ratkaisussaan jotain innovatiivista, mikä luo sille kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

– Business Finland toimii julkisin varoin ja meille on tärkeää, että investoimme ne viisaasti ja vastuullisesti, Sundquist toteaa. Asiakasvalinnassa painotetaan sitä, että yritys haluaa ja pystyy kasvamaan kansainvälisesti, koska vain kansainvälistymällä voidaan tuoda kansantalouteen uutta tuloa.

Tukea myös palveluliiketoiminnan kehittämiseen

Business Finland tarjoaa palveluitaan kattavasti eri toimialoilla toimiville yrityksille. Rahoitusta hakevat kaiken kokoiset yritykset, startupeista suuriin yrityksiin. Ratkaisevaa rahoituspäätöksessä on yrityksen oma tahtotila vientiliiketoimintansa kasvattamisessa. Palveluliiketoiminnan kehittämistä Business Finland on tukenut jo noin 10 vuoden ajan.

– Palveluliiketoimintaa kehitetään valtaosassa yrityksiä, vaikka ytimenä olisikin fyysinen teollisuustuote.

Kaiken kaikkiaan Business Finland myönsi rahoitusta yrityksille viime vuonna (2018) 565 miljoonaa euroa. Tästä 80 % myönnettiin yrityksille, loput tutkimuslaitoksille. Business Finland painottaa yritysrahoituksessaan pk-yrityksiä ja niiden saama osuus olikin viime vuonna yli puolet, 293 miljoonaa euroa. Business Finland tukee yritysten kasvua pitkin matkaa.

– Yritys tekee aina itse suunnitelmat ja päätökset, mutta tarjoamme sparrausapua erilaisista etenemistavoista: miltä markkinoilta kannattaa aloittaa ja miten paikallisesti kannattaa toimia, Suvi Sundquist kuvailee.

Yrityksen kasvaessa Business Finland tarjoaa tukea myös liiketoiminnan eri osa-alueiden tasapainoisessa kehittämisessä. Sundquist korostaa, että erityisen tärkeää on huomioida asiakasymmärryksen merkitys: se mikä toimii suomalaiselle asiakkaalle, ei välttämättä toimi kaikkialla maailmassa. Tämän oivaltaminen riittävän ajoissa on usein ratkaisevaa.

Digitalisoituminen uudistumisen ytimessä

Mitkä sitten ovat keskeisimmät suomalaisten palveluyritysten kansainvälistymistä rajoittavat tekijät? Miten saadaan aiemmin vain kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä heräämään digitalisaatioon, kasvuun ja kansainvälistymiseen – ns. diginukkujat hereille?

– Markkinat ovat monella tapaa muutoksessa. Asiakkaat ovat aina halunneet itselleen hyödyllisiä ratkaisuja ja digitalisaatio tuo niitä heidän ulottuvilleen aivan uudella tavalla. Kansainvälinen kilpailu saapuu kotimarkkinaan joka tapauksessa ja jos yritys haluaa säilyä relevanttina, sen on uudistuttava.

Sundquist toteaa myös, että digitalisaatio on loistava mahdollisuus pienille suomalaisyrityksille löytää maailmalta asiakkaita hyvin erikoisillekin tuotteille. Hän korostaa uteliaisuutta, rohkeutta ja avarakatseisuutta miettiä asioita uudella tavalla – erityisesti asiakkaan näkökulmasta käsin.

Miten päästä alkuun kansainvälistymisen suunnittelussa?

Sundqvist suosittelee ensiksi käymään keskustelua yrityksen sisällä siitä, mitä yritys haluaa saavuttaa. Mikä on kasvutavoite, entä kilpailuetu sekä paljonko yritys on itse valmis panostamaan kasvuun. Tärkeää on myös miettiä, mitä yritys tietää ulkomaisista asiakkaista sekä pohtia kuka vastaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä. Kun edellä mainitut asiat ovat yritykselle itselle selviä, on helpompi aloittaa yhteistyö.

Sundquist kehottaa aluksi tutustumaan Business Finlandin Tunnustelupalveluun.

– Tunnustelupalvelussa kerrotaan mm. yrityksen perustiedot, liikeidea ja kasvutavoite. Tavoitteiden määrittely on erittäin tärkeää. Business Finland järjestää yrityksille myös avoimia ja ilmaisia tapahtumia, joissa käsitellään uusia trendejä. Katso lisää täältä.