24.09.2020 -

Digimurros luo mahdollisuuksia ja vaatii johtajalta tukea

,

Webinaarissa kuluttajanäkökulmaa digimurrokseen esitteli Paltan ekonomisti Lauri Vuori, ja yritysten näkökulmaa digimurroksen johtamiseen toivat Chief Digital Officer Katri Harra-Salonen Kojamo Oyj:stä sekä Chief Digital Officer Tommi Kaipainen Avarn Security Oy:stä.

Koronakevään aikana kuluttajat löysivät tarjolla olevat digitaaliset palvelut toden teolla. Paltan kesäkuussa toteuttamassa kyselyssä kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi käyttäneensä digitaalisia palveluita. Ainakin yhden uuden digitaalisen palvelun käyttöönsä kevään aikana oli ottanut 38 prosenttia vastaajista.

– Suosituimmiksi digitaalisiksi palveluiksi ovat osoittautuneet sarjojen ja elokuvien suoratoistopalvelut, ravintolaruoan kotiinkuljetus sekä virtuaaliset konsertti- ja kulttuuripalvelut. Kuluttajat löysivät hyvin myös virtuaaliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut, Lauri Vuori kertoi.

Digitaalisten palveluiden käyttö ei ole jäämässä tilapäiseksi, vaan sille odotetaan jatkossakin jopa 8 prosentin kasvua.

Paltan kyselyn mukaan digitaalisten palveluiden käyttö ei ole jäämässä tilapäiseksi, vaan sille odotetaan jatkossakin jopa 8 prosentin kasvua. Kysyntää uusille digitaalisille palveluille siis on, eikä tätä kasvun mahdollisuutta yritysten kannata jättää käyttämättä.

– Suomessa on jo tarvittavaa korkeaa osaamista, jolle riittää kysyntää kotimaan lisäksi kansainvälisillä markkinoilla. Tuotekehitykseen, innovaatioihin ja koulutukseen panostamalla olemme jatkossa entistä vahvemmilla, Vuori korosti.

Muutos ei syntynyt koronakriisissä, se kiihtyi pandemian seurauksena

Kojamon toimintaan koronapandemian vaikutukset ovat Katri Harra-Salosen mukaan jääneet vähäisiksi. Pandemia on vaikuttanut kyllä asuntomarkkinoihin ja toimintaympäristöön, ja vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut tilapäisesti. Kojamo on omalla toimialallaan edelläkävijä digipalveluissa, ja lanseerasi maaliskuussa juuri ennen rajoitustoimenpiteitä uuden verkkokauppansa.

Digitalisaatiovalmiudet olivat Harra-Salosen mukaan Kojamossa hyvällä tasolla jo ennen koronaa, mikä helpotti etätyöhön ja hybridimalliin siirtymistä. Kaikki yritykset ja toimialat eivät kuitenkaan olleet samalla lähtöviivalla digitalisaatioon koronapandemian yllättäessä.

Muutos on kohdellut eri toimijoita ja toimialoja eri tavoilla, eikä muutos lähtenyt pandemiasta, se vain kiihdytti sitä.

– Muutos on kohdellut eri toimijoita ja toimialoja eri tavoilla, eikä muutos lähtenyt pandemiasta, se vain kiihdytti sitä, Harra-Salonen toteaa.

Muutoksen voi myös kohdata kahdella eri tavalla. Samaan aikaan kun toinen yritys näkee koronakriisin elossapysymistaisteluna, lähtee toinen muutoksessa rakentamaan uutta ja etsimään uusia keinoja tuottaa palveluita.

Johtajilla vahva rooli digimurroksessa

Sekä Katri Harra-Salonen että Tommi Kaipainen ovat yhtä mieltä siitä, että johtajien rooli organisaation tukemisessa digimurroksessa on keskeinen. Johtajalla on itsellään oltava vahva ymmärrys digitalisaation tuomista mahdollisuuksista omalle liiketoiminnalle.

Omia teesejään johtamiseen Harra-Salonen kiteytti näin:

  • Vaihda perspektiiviä, pyri näkemään kokonaisuus
  • Pidä digitalisaatio mukana strategiassa – rakenna selvä visio
  • Uskalla uudistaa rakenteita
  • Ymmärrä johtajana teknologiaa
  • Luo johtajana oma identiteetti, viesti aktiivisesti
  • Johda tiimiäsi autenttisesti, talentit valitsevat työpaikkansa

Tommi Kaipainen korosti, että mahdollisuuksia on paljon, mutta niin on myös tekemätöntä työtä. Johtajan on kuunneltava herkällä korvalla työntekijöitä ja asiakkaita ja osattava löytää ratkaisut ja kehittämisen paikat. Yrityksissä kahviautomaatti on usein se paikka, jossa käydään keskusteluja siitä, mikä ei toimi tai missä olisi parantamisen varaa, ja siellä kannattaa olla kuulolla. Monesti näitä arjessa esiin nousevia asioita voidaan korjata pieninkin muutoksin.

– Ja kun löydetään matalalla roikkuvia hedelmiä digitalisaatioon liittyen, kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia työkaluja, Kaipainen muistuttaa.

Kaipaisen mukaan oleellista on, että digimurrosta tehdään itse: oivallus pitää löytää itsestä ja omasta organisaatiosta, ja saada ihmiset mukaan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Asiat kannattaa toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti, jolloin myös ylläpito tulevaisuudessa on yksinkertaista ja ketterää. Myös viestinnän merkitys kaikessa muutoksessa on äärimmäisen tärkeä.

Voit katsoa tallenteen Paltan aamunavauksesta 23.9. tästä >>