30.09.2019 -

Digiryhmä luotsaa Paltan kannanmuodostusta – helpot julkiset palvelut yritysten toiveena

– Digitalisaatio on horisontaalinen, kaikkia politiikan sektoreita ja hallinnonaloja koskeva ilmiö. Digitalisaation koko potentiaalia ei ole kuitenkaan saatu vielä täysimittaisesti hyödynnettyä, elinkeinopolitiikan asiantuntija Jari Konttinen Paltasta kertoo.

Valtioneuvostotasoinen tietopolitiikka tarvitseekin uudenlaista poliittista johtajuutta. Ennen kevään eduskuntavaaleja Palta yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa tavoitteli tietopolitiikan vastuuministeriä omine salkkuineen. Se ei toteutunut, mutta kunnianhimon taso tuoreessa hallitusohjelmassa on digitalisaation osalta varsin korkealla.

– Erityisen hyvää on, että digitalisaatio nähdään hallitusohjelmassa horisontaalisena, hallinnonalat ylittävänä ilmiönä. On kyse sitten reaaliaikatalouden edistämisestä, datan rajapintojen avaamisesta tai julkisten palvelujen avaamisesta, tarvitsemme tietopolitiikkaan määrätietoista johtamista ja selkeät rakenteet kaikkialla julkishallinnossa, Konttinen toteaa.

Helpot julkiset digipalvelut yritysten toiveena

Digitalisaation tärkeys näkyy myös Paltan digitutkimusten tuloksissa: digituotteita tarjoavat yritykset tai digitaalisuutta hyödyntävät yritykset ovat kaikista kasvuhakuisimpia ja myös halukkaimpia kansainvälistymään.

– Kun kevään eduskuntavaalien alla selvitimme palveluyritysten toiveita digitalisaation edistämiseksi, nousi helppojen julkisten digitaalisten palveluiden kehittäminen keskeiseksi kärkiteemaksi, Jari Konttinen kertoo.

Paltassa onkin muodostettu konkreettinen toimenpidelista kesällä aloittaneen hallituksen tueksi. Lähtökohtana on, että kaikki viranomaisasiointi tehdään digitaaliseksi ja saataville yhdestä luukusta.

Yrityksille on myös tärkeää, että investointiympäristö on kannustava digitalisaatiopanostuksille. Panostukset ovat usein aineettomia, joita yritysverotus ei kohtele neutraalisti aineellisten investointien kanssa.

– Osaajapula on myös yksi keskeinen kasvun pullonkaula, joten koulutus-, työvoima- ja maahanmuuttopolitiikkaa on voitava reivata rohkeasti uuteen asentoon.

Edelläkävijyys syntyy yhteistyössä

Poliittisilla päättäjillä on paljon ratkaisun avaimia käsissään, mutta paljon riippuu myös siitä mitä yritykset tekevät itse tai yhdessä. Paltassa kannanmuodostusta on ollut tukemassa jäsenyritysten edustajista koostuva digiryhmä jo vuodesta 2016 lähtien. Ryhmän keskeisimmiksi tavoitteiksi on määritelty toimintaympäristön kehitystarpeiden konkretisointi, vertaissparraus sekä Paltan linjausten valmistelu digitalisaation edistämiseksi.

Noin viidennes palveluyrityksistä ajattelee edelleen, ettei digitalisaatio ole yrityksen kannalta merkittävä asia.

Paltankin tutkimusten mukaan yritykset eriytyvät voimakkaasti toisistaan: kasvuhalukkuus on voimakkaasti sidoksissa yrityksen digitalisoitumiseen. Samalla noin viidennes palveluyrityksistä ajattelee edelleen, ettei digitalisaatio ole yrityksen kannalta merkittävä asia.

– Paltan digiryhmässä pyrimme kokoamaan yhteen alan suunnannäyttäjät ja luomaan toimivia vertaissparrauksen malleja myös diginukkujien herättelyyn, ryhmän puheenjohtaja Pia Pursiainen Moment Group Oy:sta kuvailee.

Toimenpiteitä onkin suunniteltava erilaisille ryhmille: edelläkävijäyritykset hakevat kansainvälistä kilpailuetua ja tukea teknologian kehitykseen. Nukkujia pitää puolestaan herätellä ottamaan ensimmäisiä askeliaan digitalisaatiossa.

Sen lisäksi on oltava toimenpiteitä yrityksille, joilla on kasvu- ja kehittymishaluja, mutta jotka eivät löydä kumppaneita, oikeaa osaamista tai resursseja muutoksen läpiviemiseksi.

Digitalisoituminen on arkipäiväistynyt osaksi yritysten toimintaa ja helpoimmat ratkaisut toiminnan ja palveluiden digitalisoimiseksi on usein jo tehty. Samalla digitalisaation suunnannäyttäjäyritysten osuus on vakiintunut.

– Näitä toimenpiteitä Paltan digiryhmä edistää omalla panoksellaan ja osaamisellaan. Ryhmässä on laaja joukko näkemystä ja kokemusta digitalisaation eri vaiheista ja niihin tarvittavista ratkaisuista, Pursiainen toteaa.