20.03.2019 -

Lentävä lähtö palveluviennille  

, ,

T-Media on maineanalytiikkaan ja strategiseen neuvonantoon erikoistunut kasvuyritys, joka tunnetaan kehittämästään metodiikasta maineen ja vastuullisuuden tutkimisessa.

Yhtiön päätuote on Luottamus&Maine-analytiikkamenetelmä. Sillä seurataan organisaation mainetta ja sen vaikutusta sidosryhmien käyttäytymiseen. Analytiikan avulla todennetaan kriittisimmät kehityskohteet luottamuksen ja muun muassa suosittelu-, osto- ja työnhakemishalukkuuden kasvattamiseksi. Palveluun kuuluvat myös konkreettiset ehdotukset kehitystoimenpiteiksi. Samaa metodia käytetään strategisessa suunnittelussa.

Analytiikkamenetelmä sai alkunsa T-Median kehitysjohtajan Riku Ruokolahden MBA-opintojen lopputyöstä Henley Business Schoolissa. Keskeistä Ruokolahden työssä oli maineen ja sidosryhmätuen välisen yhteyden todentaminen. Tehdyn työn ja asiakkaiden tarpeiden innoittamana Ruokolahti kehitti tutkimusmallin, jossa maineen osa-alueiden keskinäiset painoarvot määritetään asiakaskohtaisesti.

– Aidosti kansainvälisessä ympäristössä kehitetty ja asiakkaiden liiketoimintaa edistävä menetelmä antoi meille lentävän lähdön kansainvälistymiseen, myhäilee T-Median perustaja ja toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Maailmalle ensin suomalaisyritysten mukana

Kun T-Media perustettiin vuonna 1997, se keskittyi työnantajakuvan rakentamiseen ja tutkimiseen. Välineet ja menetelmät kehittyivät vuosien varrella. Kannattava kasvupolku löytyi vaativasta maineanalytiikasta, ja paikalliset työnantajakuvakampanjat myytiin keväällä 2018 Sanoma-konsernille.

– Kasvu on nyt nopeinta kansainvälisessä toiminnassa, kertoo Harri Leinikka.

Vienti on käynnistynyt luontevasti kansainvälisten suomalaisyritysten kautta. Asiakkaina on esimerkiksi Finnair sekä Fazer, jonka mainetta on analysoitu Pohjoismaiden lisäksi Venäjällä. Reipas harppaus kohti laajempia kansainvälisiä markkinoita otettiin hiljattain, kun yhtiö sai tilauksen suurelta kansainväliseltä kuluttajatuoteyhtiöltä sen maineen selvittämisestä useilla eri markkinoilla. Kansainvälisesti tunnetun nimen odotetaan avaavan ovia muuallakin maailmassa.

Yhtiön asiakkaista enemmistö on kuitenkin muita kuin kuluttajatuoteyrityksiä. Esimerkiksi Valmetin mainetta ja luottamusta on analysoitu jo yli 50 maassa 20 kielellä useissa eri sidosryhmissä. Meta-analyysit osoittavat, että maineella on jopa suurempi vaikutus ostopäätökseen yritysten välisessä liiketoiminnassa kuin puhtaassa kuluttajakaupassa.

Rekrytoinneilla ja verkostoilla oikeanlaista osaamista

T-Media on valmistautunut kansainvälistymiseen painottamalla rekrytoinneissaan kansainvälistä kokemusta. Valmistautumiseen kuuluu myös verkostoituminen muiden palveluvientiyritysten kanssa ja jäsenyys Paltan lisäksi kansainvälistymistä edistävissä organisaatioissa kuten Amchamissa. Seuraavaksi on tarkoitus löytää hallitukseen kokeneita kansainvälistymisen asiantuntijoita ja vahvistaa pääomaa kansainvälistymisen vauhdittamiseksi.

Julkisten toimijoiden kuten Business Finlandin apua on käytetty IPR-oikeuksien suojauksessa ja kansainvälistymisen valmistelussa. – Kansainvälistymispalveluiden käyttämisessä voisimme ehkä olla aktiivisempiakin. Kaikkea ei tarvitse tehdä alusta saakka itse, Leinikka pohtii.

Kannattaako lisensointi?

Suomessa T-Median vahvuuksia on oman mainemallin lisäksi analyysiin perustuvien kehitystoimenpiteiden esittäminen asiakkaalle. Toinen tukijalka on Suomessa vastuullisuuteen liittyvät palvelut. Vientiin suunnataan kuitenkin suppeammalla palvelukonseptilla. Se tarkoittaa keskittymistä analytiikkaan.

Data-analyysin ydintiimi pidetään Suomessa, mutta paikallisen kulttuuriympäristön tuntemukseen ja  neuvonantoon käytetään maakohtaisia yhteistyökumppaneita. Selkeä vastuunjako on auttanut ensimmäisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

Vaihtoehtoisia tapoja kansainvälistymiseen ovat omat tytäryhtiöt tai palvelun tuotteistaminen niin, että sen voi lisensoida valmiiksi globaalille toimijalle.

– Luottamus&Maine-konsepti on monistettavissa useampiin maihin. Lisensointi saattaa olla nopeampi tapa valloittaa maailmaa, mutta yhteys asiakkaaseen ei silloin olisi omissa käsissämme, ja tätä vielä mietimme, Leinikka kertoo.

Kasvumahdollisuuksien lisäksi kansainvälisen toiminnan odotetaan laajentavan osaamispohjaa, joka auttaa palvelemaan paremmin myös suomalaisia asiakkaita niin kotimaassa kuin maailmallakin.

T-Media Oy on kansainvälistyvä yrittäjävetoinen kasvuyritys, joka tarjoaa maine- ja brändianalytiikkaa. Neuvonannosta vastaa T-Media Relations Oy. Yhtiöissä työskentelee noin 20 henkeä ja yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli 2 miljoonaa euroa, kannattavuuden ja kasvuvauhdin ollessa noin 25 %.

Palveluvienti on aineetonta korkean arvonlisän vientiä. Palveluvientiä syntyy, kun suomalaisyritys saa ulkomailta maksun myymästään aineettomasta tuotteesta. Kyse on ulkomaankaupasta. Rahaa siirtyy yli rajojen, mutta kaupan kohteena ei ole tavara vaan palvelu. Palveluvienti on kasvanut koko tilastohistorian ajan ja on lähes nelinkertaistunut 2000-luvulla. Suomen viennin kasvusta lähes 70 % on tullut palveluviennistä ja se muodostaa jo 30 % bruttoviennistämme. Talouden megatrendit kasvattavat palveluvientiä jatkossakin. Lue lisää palveluviennistä täältä.