28.08.2020 -

Politbyroo-podcastin koulutuspoliittisessa erikoisjaksossa vieraana Paltan Tatu Rauhamäki

,

Vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä on noussut palvelualoilla viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi: noin kolmanneksesta lähes 60 prosenttiin, Politbyroon vetäjät nostivat kiinnostavana seikkana esiin heti jakson alussa.

Paltan, Kaupan liiton ja Finanssialan yhteiseen Palvelualojen osaajabarometriin vastanneista yrityksistä 69 prosenttia arvioi, että töitä, joihin olisi mahdollista palkata kouluttamattomia, on yrityksessä vähän. 58 prosenttia arvioi, ettei yrityksessä ole tarjolla sopivia töitä kouluttamattomille edes palkkatuen avulla tai jos työehtosopimuksen ehdoista voitaisiin joustaa. Selvitykseen vastasi yli 1000 yritystä.

Palvelualoilla tarvitaan korkeaa osaamista. Lähes puolet palvelualojen työntekijöistä on korkeakoulutettuja. Palveluyritysten suurin investointi on usein henkilöstö. Uuden työntekijän rekrytoinnin on oltava yritykselle kannattavaa ja osaamisen on oltava riittävällä tasolla, Tatu Rauhamäki muistuttaa.

Oppivelvollisuusiän pidennys – kohdentuvatko resurssit oikein?

Yrityksille on tärkeää, että työntekijöillä on valmius kehittää itseään ja oppia uutta läpi työuran. Myös yritykset itse investoivat merkittävästi työntekijöidensä jatkuvaan oppimiseen. EK:n mukaan jopa 90 prosenttia jatkuvasta oppimisesta tapahtuu työpaikalla.

Entä jos Tatu Rauhamäki tekisi yhden ison muutoksen suomalaiseen koulutusjärjestelmään, mikä se olisi?

– Nostaisin tähän kyllä jatkuvan oppimisen resursoinnin. Me tulemme tarvitsemaan sitä entistä enemmän, jotta koko Suomi pärjää, yritykset pärjäävät ja jotta voimme pitää Suomen sellaisena kuin haluamme sen pitää.

Yritysten toiminta muuttuu nopeasti, ja silloin myös työntekijöillä on oltava kyky oppia uutta. Sen sijaan kallis oppivelvollisuusiän nosto tulisi Rauhamäen mukaan perua. Joka kahdeksas nuori jättää peruskoulun vailla riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. Siihen oppivelvollisuusiän pidentäminen ei auta. Rauhamäen mukaan kysymys on niukoista resursseista, jotka on kohdennettava mahdollisimman tehokkaisiin toimenpiteisiin.

Jaksossa on luvassa tiukkaa keskustelua muun muassa työelämässä tarvittavasta osaamisesta, jatkuvasta oppimisesta, oppimisen digityökaluista ja oppivelvollisuusiän pidentämisestä. Kuuntelemalla jakson saat tietää myös Sini Korpisen, Matti Parpalan, Juha Töyrylän ja Tatu Rauhamäen vastaukset kysymykseen: jos olisit koulutusaste, mikä koulutusaste olisit?

Kuuntele jakso alta.

 

Politbyroo · Koulutuspoliittinen erikoisjakso: Osaaminen, jatkuva oppiminen, oppivelvollisuus ym. – 28.8.2020

 

Jakso on tehty kaupallisessa yhteystyössä Paltan kanssa.