24.04.2020 -

Tekijänoikeuksista uutta kasvua liiketoiminnalle

Kuluneella viikolla Suomessa on vietetty Tekijänoikeusviikkoa. Teemaviikon tavoitteena on nostaa tekijänoikeutta ja luovia aloja esiin ja tehdä niitä tunnetuksi.

— Tekijänoikeutta tunnetaan valitettavan vähän, mutta sen hyödyntämisestä olisi hyötyä monen liiketoiminnalle, Paltassa IPR-asioista vastaava asiantuntija Kaisa Kärkkäinen sanoo. — Siksi on tärkeää vahvistaa yritysten tietoisuutta tekijänoikeuksista ja aineettoman arvonluonnin merkityksestä liiketoiminnan mahdollistajana.

Luovien alojen kokonaisuudesta voidaankin tunnistaa useita potentiaalisia kasvualoja.

Luovat alat tai taiteellisesta luovuudesta kumpuavat liiketoimintamahdollisuudet eivät ole tarkkarajainen kokonaisuus, jonka kasvua voidaan edistää yhdellä tietyllä toimintamallilla tai rahoitusmuodolla.

Luovien alojen kokonaisuudesta voidaankin tunnistaa useita potentiaalisia kasvualoja, esimerkiksi esittävät taiteet, globaalisti jaettavat av-sisällöt sekä palveluliiketoimintaa harjoittavat muotoilu- ja arkkitehtitoimistot. Yhteistä kaikille on aineettoman arvon tuottaminen sekä voimakas kasvu: luovat alat ovat viime vuosikymmenen aikana kasvaneet voimakkaasti ympäri maailman.

— Esimerkiksi yksittäisen taiteilijan lähtökohdat ammatinharjoittamiseen verrattuna globaaleilla markkinoilla ja alustoilla toimivaan peliyritykseen ovat täysin erilaiset, Kärkkäinen kuvailee.

Kukas Suomen hännän nostaa, jos ei Suomi itse

Kotimaisella kulttuurilla on ymmärrettävästi jokaiselle maalle arvo itsessään. Kotimaisen luovan sisällöntuotannon ja palveluiden tukeminen sekä kehittäminen kannattaa kuitenkin nähdä myös omavaraisuuskysymyksenä.

— Suomi itsessään on pieni markkina ja pieni kulttuurialue. Jos luovilla aloilla ei ole riittävästi osaamista yrityksissä, ei kotimaisilla tuotannoilla pystytä kilpailemaan globaalin tarjonnan kanssa, eikä suomalaisilla tuotannoilla valloiteta globaaleja markkinoita. Tarvitaan toimivia kannustimia ja osaamista tuottaa laadukkaita sisältöjä, mutta lisäksi ymmärrystä aineettomien oikeuksien liiketoiminnasta sekä neuvotteluosaamista, Kaisa Kärkkäinen toteaa.

Viisaalla tekijänoikeuslainsäädännöllä onkin mahdollista tukea kansainvälisesti kilpailukykyisten ja kiinnostavien sisältöjen syntymistä ja kaupallistamista.

Luovien alojen liiketoimintaosaaminen syntyy yrityksissä, joilla on konkreettisia hankkeita toteutuksessa asiakaskunnalle tai kohdeyleisölle. Viisaalla tekijänoikeuslainsäädännöllä onkin mahdollista tukea kansainvälisesti kilpailukykyisten ja kiinnostavien sisältöjen syntymistä ja kaupallistamista.

— Julkisen vallan päätöksillä voidaan tukea alan kysynnän kasvua ja markkinaekosysteemin syntymistä. Myös esimerkiksi julkiset hankinnat ovat yksi työkalu, jolla voidaan edistää luovien sisältöjen kotimaista kysyntää ja osaamista yrityksissä.

Hyvä esimerkki viime vuosien onnistuneista päätöksistä on av-alan tuotantokannustin, jonka avulla on houkuteltu kansainvälisiä tuotantoja Suomeen ja edistetty kotimaisten tuotantojen kansainvälistymistä. AV-tuotantokannustimen rahoitusta on saanut muun muassa suomalainen rikossarja Karppi (Deadwind), joka on myyty maailmanlaajuisesti
Netflixiin. Lue Karppi-sarjan tuottaneen Dionysos Filmsin yritystarina täältä.

Luovat alat tuottavat elämyksiä – tekijänoikeus mahdollistaa

Yksi tahoista tekijänoikeusviikon takana on Paltan jäsen Audiovisual Producers Finland – APFI. Vuonna 2018 perustettu APFI on suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien kattojärjestö, joka edistää alan kansainvälistymistä, hallinnoi tekijänoikeuksia kollektiivisesti sekä tekee kotimaisia sisältöjä entistä tunnetummaksi kansainvälisillä markkinoilla.

— Luovat alat tuottavat elämyksiä kaikkien suomalaisten nautittaviksi. Valtaosaa näitä elämyksiä on rakentamassa suuri joukko eri ammattilaisia, kuten esimerkiksi tekijöitä, tuottajia ja julkaisijoita, Apfin toiminnanjohtaja Teemu Kalliala sanoo.

Luovan työn arvoa kannattaakin liputtaa myös ja erityisesti poikkeusoloissa: juuri nyt tarvitsemme luovuutta ja sen tuloksia.

— Tekijänoikeudet, ja tekijälle kuuluva oikeus luovuttaa ne eteenpäin julkista esittämistä varten, mahdollistavat erilaisten kulttuuri-, taide- ja viihde-elämysten tuottamisen ja järjestämisen. On tärkeää pitää huolta tekijänoikeusmarkkinan toimivuudesta ja kaikkien sillä toimivien ammattilaisten toimintaedellytyksistä. Kun näin tehdään, suomalaiset voivat jatkossakin nauttia heitä varten luoduista ja juuri heitä koskettavista elämyksistä, Kalliala kiteyttää.

Teemu Kallialan kuva: Elina Manninen

Lisätietoja: