10.06.2020 -

Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta julkaistaan 16.6.

,

Tiekartan ovat toteuttaneet yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Paikallisliikenneliitto, Linja-autoliitto ja Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland. Yhdessä organisaatiot edustavat valtaosaa Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen yrityksistä. Työ on tehty yhdessä Afry / Pöyry Management Consultingin kanssa.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä sekä liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Liikenne- ja logistiikka-alan toimijat, Palta mukaan lukien, ovat sitoutuneet työskentelemään näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä sekä liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Liikenne- ja logistiikka-alan toimijat, Palta mukaan lukien, ovat sitoutuneet työskentelemään näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikenne on välttämätön mahdollistaja kasvulle ja viennille. Myös alan potentiaali Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on merkittävä, sillä liikenteen päästöt ovat noin viidenneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Liikenne- ja logistiikkapalveluissa työskentelee lähes 180 000 ihmistä 31 000 yrityksessä, ja ne palvelevat koko suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa. Toimialojen osuus Suomen kansantaloudesta on noin kymmenesosan ja liikennealan viennin arvo on 10 miljardia euroa vuodessa.

Julkistusseminaari verkossa tiistaina 16.6. kello 9–10:30

Tie vähähiiliseen liikenteeseen -liikenteen ja logistiikan tiekartan julkistustilaisuudessa esitellään tiekartan tuloksia, tehokkaimpia keinoja päästöjen vähentämiseksi sekä kuullaan kiinnostavia kommenttipuheenvuoroja. Vähäpäästöisen liikenteen ja logistiikan tulevaisuudesta keskustelevat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, LVM:n ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sekä liikenne- ja logistiikka-alojen keskeiset vaikuttajat.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan julkistusseminaariin

Alustavia liikenteen ja logistiikan tiekartan tuloksia kuultiin 9.6. työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa niitä esitteli logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen Paltasta. Myös muut toimialat kertoivat vähähiilisyystiekartoistaan. Lavalle nousi lisäksi muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark. Linkin tallenteeseen löydät täältä.

Tiekarttatyö liittyy työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan hallitusohjelman mukaiseen hankkeeseen, jossa elinkeinoelämä laatii tiekarttoja vähähiiliseen liiketoimintaan. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan käynnissä ministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartta -hanke, jossa etsitään keinoja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen tiekartan tavoitteena on tukea ja täydentää myös tätä ministeriön työtä ja löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja alan sisältä. Liikenteen ja logistiikan tiekartta kattaa kotimaan tie-, vesi- ja raideliikenteen.