Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia haasteita. Ainoastaan kestävä kasvu takaa riittävät resurssit niin kansalliseen kuin maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Palveluiden hiilikädenjälki on merkittävä ja jatkuvasti kasvava. Palveluvaltaistuminen ja kiertotalous, jossa omistamisen sijasta käytetään palveluita, vahvistavat kestävää kasvua entisestään.

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. EU:n ilmastotoimet on rakennettava siten, että koko unioni saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään 2050 mennessä. Olemme sitoutuneita uudistamaan EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa siten, että teemme oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Ratkaisujamme – ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii:

Kansainvälisiä päätöksiä – ilmasto on globaali. Kansainvälisillä päätöksillä on merkittävä rooli sekä ilmastotavoitteiden asettamisessa että vähähiilisiin ratkaisuihin kannustavan toimintaympäristön rakentamisessa.

Puhtaan energiantuotannon turvaamista. Vähäpäästöisen energian avulla rakennetaan sähköistyvää yhteiskuntaa. Energiatehokkuus ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen vähentävät päästöjä merkittävästi.

Panostuksia digitalisaatioon ja innovaatioihin. Digitalisaatio ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uusien päästövähennyksiin tähtäävien palveluratkaisujen mahdollistajana.

Vähäpäästöisen liikenteen ja logistiikan vauhdittamista. Liikenteen päästöjen vähentäminen on avainasemassa päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitsemme pitkäjänteisen vision kokonaisliikennejärjestelmämme kehittämiseen. Lue lisää toimialan tiekartasta.

Paltan ilmastolinjaus 2019

Lisätietoja:

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka