02.09.2021 -

Tunnistetaanko työelämässä kertynyttä osaamista riittävästi? Katso webinaaritallenne Aamunavauksestamme 1.9.

, ,

Paltan Aamunavaus-webinaari keräsi 1.9. linjoille runsaasti kiinnostuneita kuulijoita. Ajankohtaisena aiheena webinaarissa oli työssä oppiminen ja oman osaamisen tuominen näkyväksi työelämässä.

Tilaisuuden avasi ja päivän aiheeseen kuulijat johdatteli Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija Tuomas Ylitalo. Koska Paltan edustamien toimialojen skaala on moninainen, Paltassa osaamisen siirtymiä ja osaamistarpeiden muutoksia pystytään havainnoimaan keskeiseltä paikalta.

Tutkimusten mukaan työelämässä jopa 70 prosenttia uuden oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu työnteon kautta: hoitamalla arkisia työtehtäviä, ratkaisemalla ongelmia, siirtymällä työtehtävästä toiseen. Oppimisesta 20 prosenttia kertyy osaamista jakamalla, kuten seuraamalla kollegan tai esihenkilön työtä, ottamalla vastaan palautetta sekä jakamalla kokemuksia ja verkostoitumalla. Vain loput 10 prosenttia työelämässä opituista uusista taidoista opitaan erilaisissa koulutustilanteissa, kuten valmennuksissa ja seminaareissa. 

Kampanjaviikoilla innostetaan ja kannustetaan huomaamaan omaa osaamista

Ensimmäinen puhujavieraamme, Sitran johtava asiantuntija Milma Arola, avasi juuri käynnistyneiden Osaaminen näkyviin -kampanjaviikkojen taustoja, tavoitteita ja sisältöä. Elo-syyskuun vaihteessa toteutettavat kampanjaviikot tuovat monipuolisesti esiin tapoja auttaa ja innostaa ihmisiä huomaamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Tavoitteena on paitsi tuoda työkaluja osaamisen tunnistamiseen, myös herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto.

Osaaminen näkyviin -viikkojen verkkosivuilla on tarjolla maksuttomia, kaikille avoimia työkaluja, vinkkejä ja materiaaleja hyödynnettäväksi. Viikoilla mukana olevat yli 350 eri toimijaa järjestävät myös omille kohdejoukoilleen tapahtumia ja viestintää aiheesta.

Työelämä on oppimista läpi elämän

Milma Arolan mukaan uusi osaaminen syntyy entistä useammin muuttuvassa työelämässä. Yhä useammin työuran aikana tehdään töitä eri ympäristöissä, eri rooleissa, eri paikoissa ja eri tahoille. Teknologian kehitys kiihdyttää tarvetta osaamisen päivittämiseen.

Vuonna 2019 toteutetussa kyselyssä suomalaiset vastasivat oppineensa itselleen tärkeitä taitoja eniten perhe-elämässä ja ihmissuhteissa sekä työelämässä. Varsinaiset koulutukset tulivat vastauksissa vasta kolmantena.

Työpaikoilla opittiin kyselyn mukaan eniten tekemällä töitä toisten kanssa, oppimalla toisilta, kokeilemalla uusia asioita ja työtapoja sekä opettamalla, opastamalla ja perehdyttämällä muita.

Osaamisen tunnistaminen työelämässä on kuitenkin vaihtelevaa, eikä työntekijän kaikki osaaminen näy cv:ssä. Kaikille omasta osaamisesta kertominen ei myöskään ole helppoa. Jokaisella on kuitenkin arvokasta ja monenlaista osaamista, jota itse ei aina edes huomaa tai tule ajatelleeksi. Tästä syystä toiset ihmiset ovat arvokas peili osaamisen huomaamisessa, Arola korosti.

Menestyminen vaatii osaamisen jatkuvaa kehittämistä

Yritysnäkökulmaa tilaisuuteen toi Mikko Kontsas ohjelmistoyritys Visma Consulting Oy:stä. Kontsas toimii liiketoimintajohtajana Visman tiedolla johtamisen liiketoimintayksikössä, ja hän kertoi esityksessään omassa yksikössään käytössä olevista tavoista kehittää osaamista.

Tiedolla johtamisen liiketoiminnassa keskeisimmät komponentit ovat liiketoimintaosaaminen ja teknologiaosaaminen. Valmiita osaajia tehtäviin ei suoraan koulutuksen kautta valmistu, vaan koulutuksessa saatua pohjaa on täydennettävä työssäoppimisella.

Yksi keskeisimmistä työkaluista osaamisen jakamisessa ja oppimisessa Vismassa on projektien miehittäminen: projekteihin kootaan monenlaisella osaamispohjalla olevia ihmisiä. Näin kaikilla on mahdollisuus oppia tekemällä ja kehittää omaa osaamistaan eteenpäin. Kokeneempien osaajien rooli sparraajina on auttaa muita oppimaan ja kokeneemmat oppivat myös itse. Kontsaksen liiketoimintayksikössä osaamisen kehittämisessä apuna käytetään lisäksi sekä ulkoa ostettuja koulutuksia että sisäisiä koulutuksia. Nämä ovat hyviä tapoja päästä alkuun esimerkiksi itselle uudessa työtehtävässä.

– Osaamisen jatkuva kehittäminen on ainoa tapa menestyä huomennakin. Kukaan meistä ei tiedä kaikkea ja täytyy olla valmis oppimaan lisää jatkuvasti, Kontsas tiivisti.


Tarkemmin Vismassa toteutetuista keinoista tuoda henkilöstön osaamista näkyviin ja kehittää taitoja voit lukea juuri julkaistusta yritystarinastamme Taitojen tunnistaminen kehittää osaajaa ja organisaatiota. Artikkelissa on haastateltu Mikko Kontsasta ja kuvattu konsultti Maiju Hyrkäksen uratarinaa Visma Consultingissa.

Katso webinaaritallenne >>

Tutustu myös:
Osaaminen näkyviin -viikkojen kampanjasivut >>

Yritystarina: Taitojen tunnistaminen kehittää osaajaa ja organisaatiota >>

Seuraa keskustelua osaamisen tunnistamisesta ja oppimisesta aihetunnisteilla
#OsaaminenNäkyvin ja #OpiTyössä