25.02.2021 -

Digityytyväisyyttä ja koronaväsymystä

Paltan viestintä

,

Paltan tuoreessa digitaalisten palveluiden kulutusta mitanneessa kyselyssä digipalveluiden käyttö oli noussut viime kesästä. Ainakin yhtä digitaalista palvelua oli käyttänyt viime kesänä kaksi kolmesta, kun nyt tammikuun lopussa kerätyssä kyselyssä osuus oli kolme neljästä. Käytettyihin digipalveluihin oltiin kautta linjan tyytyväisiä, mutta myös koronaväsymystä oli havaittavissa vastauksista, bloggaa Paltan ekonomisti Lauri Vuori.

Käyttäjämääriä olivat kasvattaneet viime kesästä e- ja äänikirjapalvelut, elokuvien ja sarjojen suoratoistopalvelut sekä etäterveydenhoitopalvelut. Sen sijaan virtuaalisia konsertteja ja muita kulttuuripalveluita sekä virtuaalisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita oli käyttänyt vastaava osuus kuin viime kesänä. 

Erilaisten palveluiden digitalisoinnissa nähtiin huomattava loikka viime keväänä alkaneiden rajoitustoimien vuoksi. Virtuaaliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut olivat nopeasti tarjolla, mutta niiden käyttäjämäärät eivät ole kasvaneet enää varhaisten omaksujien jälkeen. Sen sijaan rajoitustoimien pitkittyminen on tuonut uusia etäterveyspalveluiden käyttäjiä, ja myös e- ja äänikirjat sekä suoratoistopalvelut ovat löytäneet yhä useamman suomalaisen käyttöön. 

Rajoitustoimien pitkittyminen on tuonut uusia etäterveyspalveluiden käyttäjiä, ja myös e- ja äänikirjat sekä suoratoistopalvelut ovat löytäneet yhä useamman suomalaisen käyttöön. 

Kyselyssä kysyttiin myös digipalveluiden käytöstä rajoitustoimien poistumisen jälkeen. Viime kesään verrattuna digitaalisten palveluiden nettoluku laski selvästi juuri virtuaalisissa kulttuuri ja vapaa-ajan palveluissa. Näiden digipalveluiden käyttöä lisää yhä moni, mutta yhä useampi vastasi käyttötottumuksen muuttuvan vähemmän digitaalisia hyödyntäväksi. Digigallupista voikin nähdä jo koronaväsymystä korvaavien palveluiden käyttöön ja odotusta tulevasta palveluiden kulutuksesta paikan päällä, kun rajoituksista toivottavasti päästään. 

Uutena kysymyksenä Digigallupissa kysyttiin tyytyväisyyttä digitaalisiin palveluihin, joilla on korvannut perinteisiä palveluita. Digipalveluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Digipalveluita käyttäneistä yli 70 % oli tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Digitaaliset palvelut ovat olleet niitä käyttäneille mieluisia, mutta myös kehittämiselle on yhä varaa.  

Potentiaalia digitaalisten palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen löytyy. Näiden lisäksi on myös laaja joukko kuluttajia, jotka eivät vielä ole digitaalisia palveluita lähteneet kokeilemaan. Digipalveluiden koronaloikan jälkeen kuluttajilla on yhä enemmän vaihtoehtoja palveluiden käyttöön. Muun muassa erilaiset alustapalvelut kilpailevat käyttäjistä. Hyvä digitaalinen palvelu tulee jatkossakin syrjäyttämään perinteisiä palveluita. 


Tältä kirjoittajalta myös