21.02.2021 -

Kuluttajien digipalveluiden käyttö kasvanut merkittävästi pandemian ensimmäisistä kuukausista

, ,

Digipalveluiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi suomalaisten kuluttajien keskuudessa koronapandemian pitkittyessä, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi tuhat suomalaista. Kolme neljästä vastaajasta on käyttänyt arjessaan digitaalisia palveluita pandemian aikana. Vielä kesällä vastaava luku oli kaksi kolmasosaa.

Suosituimpia digitaalisia palveluita ovat olleet sarjojen ja elokuvien suoratoistopalvelut, joita on käyttänyt yli puolet suomalaisista. Seuraavaksi eniten kuluttajat ovat hyödyntäneet ravintolaruoan tilaamista kotiin digisovelluksella sekä e- ja äänikirjapalveluita, joita ilmoittaa käyttäneensä noin neljännes suomalaisista. Itselleen kokonaan uusia digipalveluita on ottanut pandemian aikana käyttöön 40 prosenttia kuluttajista. Entistä useampi on löytänyt etenkin erilaiset suoratoistopalvelut ja etäterveydenhoitopalvelut, kun vastauksia verrataan Paltan kesällä teettämään vastaavaan kyselyyn.

Kolme neljästä vastaajasta on käyttänyt arjessaan digitaalisia palveluita pandemian aikana.

– Digipalveluiden kulutus oli kasvussa jo ennen koronaa, ja viime vuosi vain kiihdytti digisiirtymää. Pandemian myötä virtuaalisia palveluita on myös kehitetty aivan uudenlaisiin tarpeisiin, ja esimerkiksi erilaiset markkinoille tulleet digitaaliset elämykset näkyvät avoimissa vastauksissa. Markkinaa digipalveluille siis riittää, ja niiden kehittämiseen kannattaakin ehdottomasti panostaa yrityksissä, Paltan ekonomisti Lauri Vuori sanoo.

Naiset kovimpia digin kuluttajia

Kyselystä selviää, että naiset käyttävät digitaalisia palveluita miehiä merkittävästi enemmän, ja naiset ovat korona-aikana myös kokeilleet miehiä useammin uusia digitaalisia ratkaisuja. Yli puolet naisista on ottanut uusia digipalveluita käyttöön korona-aikana, miehistä ainoastaan reilu neljännes.

Paltan Lauri Vuoren mukaan kysely osoittaa, että koronan mukanaan tuoma digiloikka on ollut monilta osin onnistunut. Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta on pystynyt korvaamaan aiemmin fyysisesti käyttämiään vapaa-ajan palveluita digitaalisilla vastineilla. Heistä yli 70 prosenttia on tyytyväisiä näihin palveluihin.

”Tyytyväisyys fyysisiä palveluita korvanneisiin digitaalisiin versioihin on korkealla tasolla.”

– Tyytyväisyys fyysisiä palveluita korvanneisiin digitaalisiin versioihin on korkealla tasolla. Digikehitys tulee yhä jatkumaan ja virtuaalisten palveluiden kysyntä kasvamaan. Samalla kyselyn tulokset osoittavat, että myös paikan päällä koettaville elämyksille on kysyntää jatkossa. Paluuta niidenkin pariin kaivataan, Vuori sanoo.

Digigallupin toteutti Paltan toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten suomalaiset ovat käyttäneet digitaalisia palveluita etenkin arjessaan ja vapaa-aikana koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on painotettu vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan. Tiedonkeruu toteutettiin verkossa 19.-27.1.2021 IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

Lisätietoja:

Ekonomisti Lauri Vuori, puh. +358 50 471 1198, lauri.vuori@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta