08.05.2020 -

Hallituksen päätöksellä yleisestä yritystuesta on kiire

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

,

Yhtenä asiana selvitysryhmän raportissa on esitetty suoraa tukea pienille ja keskisuurille yrityksille. Tänään hallitus antoi eduskunnalle myös esityksen yhden toimialan eli ravintoloiden suorasta tukemisesta.

Koronakriisi ja valtion toimenpiteet ovat kuitenkin osuneet suoraan tai välillisesti useiden muidenkin toimialojen liiketoimintaan hyvin rajullakin tavalla. Erityisesti matkailuun ja luoviin aloihin toimet ovat osuneet erittäin voimakkaasti. Paltan edustamien toimialojen tilanteesta lisätietoa löytyy uusimmasta koronakyselystämme.

Myös selvitysryhmän yksiselitteisen näkemyksen mukaan nykyiset yrityssektorille suunnatut tukijärjestelmät eivät riitä. Tarvitaan yleisempi järjestelmä, joka tukee nopeasti kaikkien toimialojen yrityksiä ja auttaa kiinteiden kulujen ja henkilöstökulujen kattamisessa.

Selvitysryhmän yksiselitteisen näkemyksen mukaan nykyiset yrityssektorille suunnatut tukijärjestelmät eivät riitä. Tarvitaan yleisempi järjestelmä, joka tukee nopeasti kaikkien toimialojen yrityksiä ja auttaa kiinteiden kulujen ja henkilöstökulujen kattamisessa.

Ellei tässä onnistuta, on hintalappu koko yhteiskunnalle kohtuuton konkurssien ja työttömyyden nousun takia.

Valitettavasti kriisin alkuvaiheessa käyttöön otetut yritysten kehittämiseen tarkoitetut avustukset vastaavat tähän tarpeeseen kovin huonosti, vaikka osa yrityksistä on niitäkin pystynyt hyödyntämään. Lainamuotoiset yritystuet taas eivät lohduta toiminnan kannattavuuden kanssa painivia yrityksiä, vaikka maksuvalmiutta helpottavatkin.

Yleisemmän yritystuen päättämisen vitkuttelulla on tuhoisat seuraukset erityisesti useille palvelualojen yrityksille. Vihriälänkin selvitysryhmän raportin mukaan epidemian takia säädetyt rajoitukset ovat osuneet niihin pahiten – liikevaihdot ovat romahtaneet ja osalla koko toiminta on jouduttu ajamaan alas.

Yleisestä yritystuesta päättämisen vitkuttelulla on tuhoisat seuraukset erityisesti useille palvelualojen yrityksille.

Selvitysryhmä esittää uuden tuen kohdentamista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kattamaan vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Ryhmä esittää myös työvoimakulujen lukemista korvauksen piiriin. Tämä on erityisen kannattavaa, sillä useat palvelualojen yritykset ovat osaamis- ja samalla työvoimavaltaisia.

Ryhmän esittämässä mallissa kannatettava perusajatus on tuen sitominen ja sen kasvaminen lineaarisesti liikevaihdon pienenemiseen nähden. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että tuki kohdentuu mahdollisimman tehokkaasti juuri kriisistä ja valtion toimenpiteistä suoraan tai välillisesti eniten kärsineille toimialoille ja yrityksille.

Kokonaan toinen asia on siirtyminen yritysten toiminnan käynnistämisen vaiheeseen. Ryhmä toteaa oikein, että tämän vaiheen nopeuttaminen voi vaatia uusia tukimalleja. Palta on esittänyt yhdessä Kaupan liiton kanssa restart-palkkatukimallin käyttöönottoa. Se tukisi työllisyyttä ja nopeuttaisi yritysten rohkeutta toiminnan ylösajoon.

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan johtaja. 

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen tilaajaksi

Tältä kirjoittajalta myös