20.03.2020 -

Hallituksen toimet tärkeitä, seuraavaksi tarvitaan kriisipalkkatuki

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Koronakriisi on iskenyt rankasti Suomen yrityksiin. Palvelualoilla ahdinko on erittäin syvä, kuten eilen julkaistusta Paltan kyselystä selviää.  Hallitus kertoi tänään uusista toimenpiteistä, joilla yritysten ja työntekijöiden ahdinkoa helpotetaan.

Keskusjärjestöjen ehdotuksia on kuunneltu tarkalla korvalla, ja valtaosin ehdotukset toteutetaan. On hienoa, että hallitus toimii nopeasti ja päätti laajoista toimenpiteistä. Pakettiin kuuluu muun muassa työnantajamaksujen väliaikainen alentaminen, lomautusoikeuden laajentaminen ja yritysrahoituksen turvaaminen kriisitilanteessa.

Suurin puute hallituksen toimenpiteissä on kuitenkin se, että siitä jäi kokonaan puuttumaan suora tuki yritysten palkanmaksuun, joka nousi vahvasti esiin tuoreessa palveluyrityksille tehdyssä kyselyssämme. Palkanmaksua tukemalla voitaisiin välttää ainakin osa lomautuksista ja irtisanomisista. Näin huolehdittaisiin siitä, että mahdollisimman monen työpaikka säilyy.

Palkanmaksua tukemalla voitaisiin välttää ainakin osa lomautuksista ja irtisanomisista. Näin huolehdittaisiin siitä, että mahdollisimman monen työpaikka säilyy.

Palvelualat ovat Suomen suurin työllistäjä ja aloilla työllisyys on kasvanut myös yli matalasuhdanteiden. Nyt onkin tärkeää huolehtia siitä, että palvelualoilla työllistämisen edellytykset säilyvät, jotta vältetään taantuman syveneminen ja mahdollistetaan siitä palautuminen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ehdottanut kriisipalkkatukea. Mallissa TE-hallinto maksaisi hakemuksen perusteella palkkatukea työnantajille, jotka sitoutuvat vähentämään tai välttämään lomautuksia tai irtisanomisia koronatilanteessa. Tuen taso olisi 70 prosenttia edeltävien kolmen kuukauden bruttopalkasta. Tämä ehdotus on kannatettava.

Hallitus on luvannut kertoa lähiviikkoina lisätoimista. On hyvä asia, että lisäratkaisuja on valmistauduttu tekemään. Kun uusista toimenpiteistä päätetään, työkalupakkiin tulisi ehdottomasti lisätä tuki kriisistä kärsivien yritysten palkanmaksulle.

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan johtaja. 

Tältä kirjoittajalta myös