15.03.2020 -

Koronan kosketus palvelualoilla

Tuomas Aarto

Toimitusjohtaja, Johto

Koronaviruksen nopea leviäminen on haastanut koko yhteiskunnan. Myös me Paltassa teemme oman osuutemme sairastumisten leviämisen hidastamisessa: koko henkilöstöämme on kehotettu jäämään etätöihin ja pyrimme hoitamaan myös kaikki kokoukset etäyhteyksin.

Ihmisten terveyden ollessa itsestään selvästi kaikkein tärkein prioriteetti, siirtyy katseemme dominoefektin seuraavalle asteelle – yrityksiin, joiden toimintaan korona vaikuttaa suuresti. Olemme koonneet sivuillemme yrityksille tietopaketin muun muassa matkustukseen, etätyöhön, poissaoloon töistä ja lomiin liittyen, jota päivitämme jatkuvasti tilannekuvan muuttuessa.

Mitä pidempään epidemia jatkuu ja pahenee, sitä suuremmat vaikutukset viruksella on palvelualoihin, työllisyyteen ja koko Suomen talouteen.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vaikutukset ovat työvoimavaltaisilla palvelualoilla pääsääntöisesti suuria. Mitä pidempään epidemia jatkuu ja pahenee, sitä suuremmat vaikutukset viruksella on palvelualoihin, työllisyyteen ja koko Suomen talouteen.

Esimerkiksi kuljetus, logistiikka ja matkailu kärsivät, kun maat sulkevat rajojaan ihmisiltä ja tavaroilta. Viihde- ja virkistysaloilla esitykset jäävät pitämättä, tuotannot kuvaamatta ja pelit pelaamatta.

Myös asiantuntijapalvelut ovat haasteiden edessä. Vaikka niissä työtä on mahdollista tehdä usein etänä ja digitaaliset palvelut liikkuvat bittivirtoina, voivat näissäkin tapauksissa esimerkiksi asiakasyritysten koronasta johtuvat maksuvaikeudet aiheuttaa tilanteen, jossa omat kassavarat eivät riitä enää toiminnan pyörittämiseen.

Yrityksissä kannattaa ottaa käyttöön kaikkia lainsäädännön ja työehtosopimusten mahdollistamia keinoja, joilla toimintaa voidaan vakauttaa ja työpaikkoja säilyttää

Vaikka yritykset ovat erilaisia, on selvää, että talouden tilanne on koronaviruksen vuoksi dramaattisesti muuttunut. Siksi yrityksissä kannattaa ottaa käyttöön kaikkia lainsäädännön ja työehtosopimusten mahdollistamia keinoja, joilla toimintaa voidaan vakauttaa ja työpaikkoja säilyttää. Teemme Paltassa parhaillaan laajaa kyselyä jäsenistömme parissa tarkentaaksemme kokonaiskuvaamme koronatilanteen aiheuttamista vaikutuksista omien jäsenyritystemme toimintaan.

Myös valtiovallalta ja viranomaisilta tarvitaan pikaisia tekoja, joustavuutta, tukea ja ymmärrystä, jotta yritykset selviäisivät vaikean tilanteen yli. Keskeisessä roolissa on rahoituksen turvaaminen. Tarvitaan pikaisesti nopeita työkaluja, joilla turvataan yritysten käyttöpääomien riittävyys ja mahdollistetaan niiden selviäminen jo olemassa olevista velvoitteesta tilanteessa, jossa liiketoiminta on sinänsä elinkelpoista, mutta kassavirta on väliaikaisesti tyrehtynyt.

Muita mahdollisia välineitä ovat mm. erilaisten viranomaismaksujen tilitysten lykkäysmahdollisuudet, alennukset sekä tilapäisten joustojen harkitseminen työlainsäädäntöön, jotta esimerkiksi yhteistoiminta- ja lomautusmenettelyjä saataisiin helpotettua tilanteessa, jossa yrityksen tarjoamien palvelujen tai tuotteiden kysyntä on koronan vuoksi pysähtynyt kuin seinään. Työehtosopimusmääräysten osalta pallo on luonnollisesti työmarkkinaosapuolilla.

Kriisi edellyttää yhteistyötä ja yhteen maaliin pelaamista. Yhteisenä tavoitteenamme tulee olla, ettei yksikään elinkelpoinen yritys kaatuisi tämänkaltaisen vakavan mutta lopulta ohimenevän kriisin vuoksi.

Tarvitaan siis pikaisia ja monipuolisia toimia kaikilta niiltä tahoilta, jotka voivat helpottaa koronavirustilanteesta selviämistä. Kriisi edellyttää yhteistyötä ja yhteen maaliin pelaamista. Yhteisenä tavoitteenamme tulee olla, ettei yksikään elinkelpoinen yritys kaatuisi tämänkaltaisen vakavan mutta lopulta ohimenevän kriisin vuoksi.

Kirjoittaja on Paltan toimitusjohtaja.

Tältä kirjoittajalta myös