09.06.2021 -

Päästöjä kuriin palvelutaloutta vahvistamalla

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

,

Julkaisimme viikko sitten pidetyssä webinaarissamme hieman ennen vuodenvaihdetta Gaia Consultingin kanssa starttaamamme palvelualojen päästöselvityksen. Suhteessa siihen, että yksityisten palveluiden osuus muodostaa yli 40 prosenttia BKT:stamme, on palvelualojen roolia ja merkitystä ilmaston näkökulmasta selvitetty aikaisemmin yllättävän vähän.

Samalla kuitenkin kaikki tiedämme, että maailma palveluvaltaistuu kovaa vauhtia, ja kiertotaloudenkin toimivuus on ratkaisevasti sitä tukevien palveluiden varassa. Nyt tehdylle selvitykselle oli siis olemassa selvä tilaus.

Yhdessä Gaian kanssa tekemämme työ osoitti, että tarkastelun kohteena olleiden neljän Paltan edustaman päätoimialan hiilijalanjälki on hyvin maltillinen. Samalla niiden hiilikädenjälki, eli potentiaali vähentää muiden toimijoiden päästöjä, on hyvinkin kiinnostava. Suosittelen lämpimästi perehtymään selvityksen tuloksiin tarkemmin.

Selvitys vahvistaa jo pelkästään ilmaston näkökulmasta tarvetta nopeuttaa Suomen elinkeinorakenteen palveluvaltaistumista. Lisäksi palveluvaltaistumisella ja siten elinkeinorakenteen monipuolistumisella on erittäin vahva positiivinen vaikutus työllisyyteen ja taloutemme kriisinkestävyyteen.

Vauhtia kestävään kasvuun

Selvityksen tavoitteena oli laajentaa kokonaiskuvaa yksityisten palvelualojen hiilijalanjäljestä sekä kartoittaa alojen hiilikädenjälkivaikutuksia. Paltan edustamista kuudesta päätoimialasta työssä tarkasteltiin yritys- ja asiantuntijapalveluita, hallinto- ja tukipalveluita, informaatiota ja viestintää sekä teknisiä palveluita. 

Liikenteen ja logistiikan osalta olimme jo viime vuonna alullepanijana laajassa toimialan vähähiilisyystiekartassa, joten se jätettiin tällä kertaa ulkopuolelle. Toinen pois jäänyt päätoimiala oli viihde ja virkistys, jonka merkityksen voi olettaa olevan hyvin pieni niin hiilijalanjäljen kuin -kädenjäljenkin osalta.

Palveluyritykset ovat entistä vahvemmin tiedostaneet ilmastonmuutoksen merkityksen.

Palveluyritykset ovat entistä vahvemmin tiedostaneet ilmastonmuutoksen merkityksen. Kevään lopulla tekemämme jäsenkyselyn mukaan sen torjuntaan osallistuminen on strategiatason tavoitteena jo yli puolella vastaajista, ja lähes neljännes näkee yrityksensä olevan suunnannäyttäjä ja toimialansa eturintamassa ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävissä toimenpiteissä.

On selvää, että erilaiset päästöjä muualla yhteiskunnassa vähentävät palvelut ovat tärkeässä roolissa Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Samalla on tärkeää tiedostaa niiden kansainvälinen potentiaali, kun ilmastohaasteeseen etsitään ratkaisuja kaikkialla maailmassa.

Me Paltassa haluammekin yhdessä jäsenistömme kanssa olla entistä vahvemmin mukana luomassa ja vauhdittamassa kestävää kasvua, ja samalla tukemassa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös