12.03.2020 -

Suhdanne viilenee, palvelut työllistävät

Paltan viestintä

,

Työllisyys on kasvanut reippaasti viimeisenä kolmena vuotena. Kasvusta kaksi kolmasosaa on tullut yksityisistä palveluista. Kun laskuista jätetään pois julkinen hallinto, koulutus ja soteala, yksityisten palveluiden osuus työllisyyden kasvusta on peräti 88 prosenttia. 

Valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteissa työllisyyskasvu hidastuu tänä vuonna. Talouskasvun heikkeneminen vähentää työvoiman kysyntää. Työllisyysodotukset ovat heikentyneet etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. 

Palvelualoilla työllisyyden kasvun ennustetaan jatkuvan suhdanteen heikkenemisestä huolimatta. Yritysten työllisyysodotukset ovat säilyneet kokonaisuutena maltillisen positiivisina. Viime vuosista tahti kuitenkin hidastuu. Eri palvelualojen työllisyyskehitys heijastelee toimialojen yleistä suhdannetilannetta.  

Valtiovarainministeriön joulukuisessa taloudellisessa katsauksessa työllisten määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna 13 tuhannella. Viime vuonna kasvua tuli vielä kaksinkertaisesti 26 tuhatta. 

Työllisyysaste kasvaa VM:n katsauksen mukaan yhdessä vähenevän työikäisen väestön kanssa 73,1 prosenttiin tänä vuonna. 

Paltan edustamilla yksityisillä palvelualoilla työskenteli yhteensä 739 tuhatta henkeä vuonna 2019. Työllisten määrä kasvoi viime vuonna kolme prosenttia eli 21 tuhannella henkilöllä.  

Kuluvana vuotena myös palvelualojen työllisten määrän kasvu puolittuu. Paltan ennusteen mukaan palvelualojen työvoiman kysyntä riittäisi reilun prosentin henkilöstömäärän kasvuun, mikä tarkoittaa noin 10 tuhatta uutta työntekijää. Tämä olisi yli kolme neljäsosaa koko työllisten määrän kasvusta. 

Kuvio: Palvelutoimialojen työllisyyden vuosimuutos, % :

Osaavalle työvoimalle tilausta etenkin tietointensiivisissä palveluissa 

Työllisten määrällä mitattuna suurimmalla palvelualalla, yritys- ja asiantuntijapalvelussa, työllisten määrä kasvoi viime vuonna kahdella tuhannella. Kuluvana vuotena odotukset ovat maltillisemmat. Logistiikassa työllisyys pysyi viime vuonna ennallaan, eikä kasvua ole odotettavissa tänäkään vuonna.  

Osaavalle työvoimalle on tilausta erityisesti hallinto- ja tukipalveluissa sekä informaatio- ja viestintäpalveluissa, joissa työvoiman kysyntä jatkuu vahvana.

Informaatio- ja viestintäalan näkymiä parantaa erityisesti hyvin kehittynyt palveluvienti. 

Ilman työnteon kannattavuutta parantavia ja työn tarjontaa lisääviä uudistuksia työllisyystavoitteen maali karkaa vääjäämättömästi. Yksi matalalla roikkuva hedelmä olisi työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan poisto. Pitkällä aikavälillä olennaisinta on panostaa koulutukseen ja osaamiseen.  

Palvelualojen osaamistarpeita selvitettiin kattavasti helmikuun lopulla julkaistussa palvelualojen osaajabarometrissä. Tulosten mukaan sopivien työntekijöiden rekrytoiminen on vaikeaa useammalle kuin joka toiselle kasvavalle palvelualan yritykselle. 

Vaikka suhdanne tilapäisesti viilenee, palvelualoilla työllisyys kasvaa myös kuluvana vuotena. 

Kirjoittaja on Paltan ekonomisti. 

Lue lisää tuoreesta Palvelujen suhdanteet -katsauksesta ja tutustu raporttiin.

Pysy kartalla ajankohtaisista palvelualojen ja työmarkkinoiden aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä ja Instagramissa sekä liity neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen tilaajaksi

Tältä kirjoittajalta myös