05.08.2021 -

Työnvälityspalveluiden kehitys ennakoi talouden käännettä

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

, ,

Työnvälityspalveluilla on merkittävä rooli työmarkkinoiden toiminnassa ja työvoiman allokoinnissa. Alan liikevaihto lähti elpymään selkeästi vuoden alussa, mikä ennakoi talouden käännettä.     

Pandemian alussa rajoitusten alettua rekrytoinnit menivät jäihin. Samalla vuokratyövoiman tarve väheni. Kun tavaroiden ja palveluiden kysyntä on elpynyt ja rokotuksissa edetty, yritykset ovat jälleen varautuneet tarjonnan kasvattamiseen ja tuotannon ylösajoon. Työnvälityspalveluille on ollut kasvavaa kysyntää.

Sekä Suomessa että Ruotsissa työnvälityspalveluiden liikevaihto putosi alimmilleen toukokuussa 2020. Alan liikevaihto elpyi pohjalukemista hieman jo edellisenä kesänä mutta varsinainen nousu kohti pintaa alkoi vasta vuodenvaihteen tuntumassa.   

Ruotsissa työnvälityspalveluiden liikevaihto ampaisi nousuun marraskuussa 2020 ja ylitti vuoden 2019 keskimääräisen tason helmikuussa. Koko talouden tuotantoa kuvaava tuotannon suhdannekuvaaja seurasi perästä. Suomessa vastaava nousu alkoi kahta kuukautta myöhemmin.     

Työnvälityspalveluiden kysynnän elpyminen kertoo työmarkkinoiden toipumisesta. Pandemiaoloissa yllättävien takapakkien riski on merkittävä, mutta tällä hetkellä kokonaistyöllisyyden tilanne näyttää olosuhteisiin nähden yllättävänkin hyvältä. Työllisyysasteen trendi kohosi kesäkuussa jo pandemiaa edeltävälle tasolle.  

Kahden vuoden takaiseen työllisten määrään verrattuna vuoden toisella neljänneksellä työllisyys kasvoi erityisesti julkisessa hallinnossa, koulutuksessa ja sote-palveluissa, jotka yhdessä kattoivat kaksi kolmasosaa työllisten määrän kasvusta. Pääosin yksityiseen sektoriin kuuluvilla toimialoilla työllisyys on kehittynyt vahviten asiantuntijapalveluissa.  

Majoitus- ja ravitsemusalalla sekä viihteessä ja virkistyksessä työllisiä oli vuoden toisellä neljänneksellä yhteensä 28 tuhatta vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Työllisyyden rakenne on muuttunut.  

Vaikka työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa edelleen 58 tuhatta enemmän kuin kaksi vuotta sitten, työmarkkinat ovat kiristyneet ja kohtaanto heikentynyt.   

Työ- ja elinkeinomisteriön TE-toimistojen ilmoituksiin perustuvien tilastojen mukaan pelkkästään työnvälityspalvelualalla oli kesäkuussa auki ennätykselliset 25 tuhatta työpaikkaa. Vaikka työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa edelleen 58 tuhatta enemmän kuin kaksi vuotta sitten, työmarkkinat ovat kiristyneet ja kohtaanto heikentynyt.   

Pula osaavasta työvoimasta oli heinäkuun suhdannebarometrissa merkittävä kasvun este jo peräti 34 prosentissa palvelualojen yrityksistä, vaikka moni kriisiala on edelleen kaikkea muuta kuin toipunut pandemiasta. Ruotsissa vastaava luku oli 26 prosenttia.     

Talouden ja työmarkkinoiden elpyminen tarjoaakin mitä otollisimman tilaisuuden työllisyyttä parantaville rakenteellisille uudistuksille kuten työttömyysturvan uudistamiselle kannustavammaksi sekä työperäisen maahanmuuton edistämiselle.  

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös