30.11.2021 -

Vastuullisuus on bisnesälyä – myös pk-yrityksissä

Anna Storm

,

Vastuullisuuden merkitys yritysten toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Me Paltassa uskomme, että vastuullisuuskysymysten huomiointi liiketoiminnassa tarjoaa yrityksille kilpailuvaltin myös palvelualoilla. Maailma muuttuu ja vastuullinen toiminta ratkaisee kuluttajien valintoja, sijoittajien investointipäätöksiä sekä vaikuttaa enenevässä määrin myös osaavan työvoiman saantiin, viestintä- ja kehitysjohtaja Anna Storm kirjoittaa.

Vastuullisuus on yksi Paltan strategisista painopisteistä tällä strategiakaudellamme. Osana strategiaamme määrittelemme myös oman roolimme jäsentemme vastuullisuustyön tukemisessa. Yksi keskeinen tunnistamamme kehittyvä vastuullisuuden osa-alue on pienten ja keskisuurten yritysten vastuullisuustyön tukeminen.

Pk-yrityksillä on vahva rooli Suomen yrityskentässä: kaikkiaan pk-sektorilla työskentelee Suomessa 997 tuhatta työntekijää, mikä on 65% kaikista yritysten työllisistä. Meillä Paltassa noin 2000 jäsenestämme 93% on pk-yrityksiä. Myös pienten ja keskisuurten yritysten elinvoimaisuus pitkällä tähtäimellä edellyttää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa.

Henkilöstö ja ilmasto pk-yritysten vastuullisuuden keskiössä – työnantajamielikuvan merkitys korostuu osaajien houkuttelussa

Pk-yritysten suhtautumista vastuullisuuteen selvitettiin myös Suomen ensimmäisessä pk-sektorin vastuullisuuteen pureutuneessa tutkimuksessa, jonka Aula Research toteutti Elinkeinoelämän keskusliiton toimeksiannosta. Tutkimuksessa mukana olleista pk-työnantajista yhdeksän kymmenestä näkee yritysvastuun merkittävänä kysymyksenä oman liiketoimintansa kannalta.

Yli 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista työnantajayrityksistä nostaa vastuullisuustyön prioriteetiksi oman henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen. Ilmastovaikutusten ohella pk-yritykset korostavat luonnon monimuotoisuutta ja muuta ympäristönsuojelua.

Työnantajamielikuvan vahvistuminen on tutkimuksen mukaan keskeisimpiä hyötyjä, joita pk-yritys saavuttaa vastuullisuuden kautta.

Työnantajamielikuvan vahvistuminen on tutkimuksen mukaan keskeisimpiä hyötyjä, joita pk-yritys saavuttaa vastuullisuuden kautta. Näin vastuullisuus kytkeytyy pk-sektorin polttavimman pullonkaulan eli osaajapulan ratkaisemiseen. Paltan tuoreeseen kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä jo kaksi kolmesta kärsii työvoimapulasta. Kiihtyvä kilpailu osaajista hyödyttää vastuullisuuden edelläkävijöitä, sillä yrityksen vastuullisuus on tiiviisti yhteydessä houkuttelevuuteen työnantajana, vaikka kokonaisuudessaan osaajapulan ratkaiseminen vaatii toki laajempia politiikkatoimia.  

Vastuullisuustyö käyntiin oman hiilijalanjäljen selvittämisellä

Vastuullisuuden vaateiden kasvaessa pk-kentällä voi yrityksessä tuntua haastavalta tarttua toimeen. Miten saada oma vastuullisuustyö käyntiin? Tässä haluamme Paltana auttaa omia jäseniämme. Oman hiilijalanjäljen eli organisaation tai palvelun aiheuttamien CO2-päästöjen selvittäminen on usein looginen ensimmäinen askel yrityksen omassa vastuullisuustyössä.

Hiilijalanjäljen tuntemisen tärkeys korostuu jatkuvasti. Hiilijalanjälkeä kysytään usein tarjouskilpailuissa, ja tietoa haluavat myös rahoittajat. Lisäksi sekä EU että Suomi valmistelevat uusia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pk-yritysten kannattaakin jatkossa valmistautua esittämään rahoittajille perinteisten tilinpäätösten rinnalla myös vastuullisuusraportti hiilijalanjälkineen.

Hiilijalanjäljen tuntemisen tärkeys korostuu jatkuvasti.

Oman hiilijalanjäljen selvittämisessä pääsee käyntiin Paltan jäsenilleen tarjoamalla Päästölaskentakoulutuksella. Voit lukea lisää ja ilmoittautua mukaan 8.12. järjestettävään koulutukseen täällä.

Tulemme ensi vuonna laajentamaan jäsenille tarjoamiamme vastuullisuuspalvelujen palettia. Erityisesti sosiaalisen vastuun merkitys on kasvussa. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat laajasti erilaiset ihmisoikeuksiin, henkilöstöön, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat. Monikulttuurisilla ja työvoimavaltaisilla palvelualoilla tasa-arvoon, diversiteettiin ja inkluusioon liittyvät teemat ovat tärkeitä.

Pk-yrityksillä on vahva motivaatio panostaa vastuullisuuteen, ja olemme omalla toiminnallamme sitoutuneet tukemaan palvelualojen yritysten vastuullisuusosaamisen kasvua koulutusten ja tapahtumien ohella myös esimerkiksi konkreettisia työkaluja ja ohjeistuksia tuottamalla. Vastuullisuusteemoista kiinnostuneiden kannattaa siis seurata kanaviamme tiiviisti myös jatkossa!

Ei kuvaa

Anna Storm

,

anna.storm@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös