21.10.2020 -

Yritysten kustannustuki tulee tarpeeseen toisen aallon jyllätessä jo Suomessa

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

,

Tuki tulee todellakin tarpeeseen. Koronan kakkosaalto on valitettava tosiasia ja se tulee johtamaan suuriin haasteisiin monissa yrityksissä. Paltan elokuun lopulla jäsenillemme tehdyn koronakyselyn mukaan riski konkursiin tai yritystoiminnan lopettamiseen yli kaksinkertaistuu palveluyrityksissä toisen aallon päästessä valloilleen ja jos voimakkaita rajoitustoimia otetaan uudelleen käyttöön.

Kyselymme mukaan toiminnan jatkuminen olisi vaarassa peräti joka neljännessä kyselyyn vastanneessa palveluyrityksessä. Tämän välttämiseksi on ehdottoman tärkeää jatkaa sillan rakentamista koronakriisin yli erilaisin yritysille suunnattujen tukielementtien avulla. Näillä toimilla varmistetaan myös uuden nousun mahdollisuus kun pandemiasta päästään. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa menettää elinkelpoisia yrityksiä tähän kriisiin.

Konkurssien välttämiseksi on ehdottoman tärkeää jatkaa sillan rakentamista koronakriisin yli erilaisin yritysille suunnattujen tukielementtien avulla.

Palvelualoilla on siis pikainen tarve määräaikaiselle kustannustuelle. TEM:n alustavissa kaavailuissa tuki saataisiin käyttöön vielä tämän vuoden puolella, jos ja kun lakiehdotus saadaan rivakasti eduskunnan käsittelyyn.

Kustannustuen uusi kierros tulee monilta osin olemaan hyvin samanlainen kuin kesän alussa käytössä ollut tuki. Tavoitteena on kuitenkin muokata tukea niin, että tietyistä ensimmäisen vaiheen tukimallin ongelmakohdista päästäisiin eroon. Siksi lakiehdotus oli myös pikaisella parin päivän mittaisella lausuntokierroksella. Lausuntokierros päättyi tänään. Paltan antamaan lausuntoon on linkki tämän kirjoituksen alla.

Lausunnossa teimme esityksen ministeriölle, että pahiten koronapandemiasta kärsineiden toimialojen yritysten osalta niiden omavastuuosuutta pienennettäisiin puoleen esitetystä 30 prosentista, eli 15 prosenttiin. Tämä lisäisi oikeutetusti niiden saamaa tuen määrää.

Kustannustuen uusi kierros tulee monilta osin olemaan hyvin samanlainen kuin kesän alussa käytössä ollut tuki. Tavoitteena on kuitenkin muokata tukea niin, että tietyistä ensimmäisen vaiheen tukimallin ongelmakohdista päästäisiin eroon.

Ensimmäisen kustannustuen yksi ongelmakohdista oli, että malliin rakennettu harkinnanvaraisuus ei toiminut hyvin. Tähän on mielestämme syytä uudessa tuessa puuttua. On kohtuutonta, että yritys, jonka liiketoiminta on pandemiasta johtuvista syistä kärsinyt, jäisi kokonaan ilman tukea tilanteessa, jossa se ei täytä jokaista automatisoidun käsittelyn hakukriteeriä.

Edellä mainittujen lisäksi esitämme lausunnossamme muun muassa yrityskohtaista joustavuutta tukikuukausista päättämiselle ja vaikeasti sopeuttavien kiinteiden kustannusten tulkintojen laajentamista. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa työterveyshuolto, kriittinen vuokratyö, kirjanpitokulut sekä vakuutuskulut aikaisempaa laajemmin.

Lakiehdotuksessa on mukana myös hyviä Paltan kannattamia uudistusehdotuksia, kuten tuen hakemisen vertailujakson muuttaminen vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan sekä liikevaihdon minimirajan poistaminen kokonaan tuen saamisen edellytyksistä.

On tärkeää, että TEM tekee tarvittavat muutokset kustannustukeen. Niillä varmistetaan tuen parempi ja reilumpi kohdentuminen juuri kriisistä pahiten kärsineille yrityksille. Yhtälailla tärkeää on saada kustannustuki hakuun vielä tämän vuoden puolella. Onkin hienoa, että TEM on tähän rivakasti tarttunut. Toinen aalto kun on jo täällä.

 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity uutiskirjeemme tilaajaksi

Tältä kirjoittajalta myös