25.01.2023 -

Lausunto: Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023—2027

Työ- ja elinkeinoministeriö, VN/4987/2022

Tausta

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää mahdollisuudesta lausua energiatuen myöntämistä koskevasta asetusluonnoksesta.  

Palta edustaa esimerkiksi liikenne- ja logistiikkapalveluita sekä rakentamista ja teollisuutta palvelevia teknisiä palveluita. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto, ja edustamme yli 2 000 jäsentämme.

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) ovat korvaamattoman tärkeitä Suomen taloudelle, sillä ne

  • tuottavat noin 41 % Suomen BKT:sta;
  • työllistävät noin miljoona ihmistä;
  • tuottivat 71 % koko työllisyyden kasvusta vuosina 2016 – 2019.
  • Lisäksi palveluiden osuus Suomen bruttoviennistä on noin 30 %.

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Energiatuki on jatkossakin mahdollistettava pienille ja keskisuurille yrityksille

Asetusluonnoksen mukaan tukikelpoisia olisivat jatkossa hankkeet, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 50 000 euroa. Nykyisin alaraja on 10 000 euroa. Palta pitää ongelmallisena, että pienemmät hankkeet karsittaisiin pois tuen piiristä. Erityisesti 50 000 euron raja on liian korkea, sillä se rajaisi pois valtaosan pienten ja keskisuurten yritysten hankkeista.

Kustannukset ovat suurin yksittäinen este palveluyritysten ilmastotyölle, ja ongelma korostuu yrityskoon pienentyessä. Kustannukset arvioi suurimmaksi esteeksi 31 prosenttia 10—49 henkilön palveluyrityksistä mutta vain 16 prosenttia vähintään 250 hengen palveluyrityksistä. Lisäksi investointitukien tärkeys ilmastotyön edistämiskeinona korostuu pienissä yrityksissä. Tulokset selviävät Taloustutkimuksen Paltalle toteuttamasta laajasta yrityskyselystä.

Tukea ei tule liiaksi painottaa uuteen teknologiaan, sillä myös tavanomaisen teknologian hankkeet tarvitsevat tukea

Palta pitää ongelmallisena myös sitä, että asetusluonnoksessa tukea painotettaisiin vahvasti uuden teknologian hankkeisiin. Kuten energiakriisi on osoittanut, kaikki energiankulutusta vähentävät hankkeet ovat tarpeellisia.

Lisäksi nykyiset energiatehokkuussopimukset päättyvät vuoteen 2025, ja uudelle sopimuskaudelle on tarvetta vuodesta 2026 alkaen. Tällöin on vielä voimassa nyt hyväksyttävä energiatukiasetus, joten asetusta on harkittava myös energiatehokkuussopimusten näkökulmasta. Perinteisesti energiatuki on toiminut kannustimena sopimuksiin liittymiselle. Jotta sopimuksiin saadaan mukaan riittävästi myös pienempiä yrityksiä, on tärkeä varmistaa tukikelpoisuus pk-yritysten toteuttamille ja tavanomaisen teknologian hankkeille.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki,
Johtaja, elinkeinopolitiikka                                     

Mikko Paloneva,
Asiantuntija, elinkeinopolitiikka

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi