Vastuullisuus Paltassa

Vastuullisuuden edistäminen on keskeisessä roolissa palvelualoilla ja Paltassa

Edistämme Paltassa palvelualojen kestävää kasvua ja olemme sitoutuneet työskentelemään muun muassa Suomen ja Euroopan ilmastotavoitteiden toteutumisen ja työelämän vastuullisen uudistamisen puolesta. Pyrimme rakentamaan Suomeen toimintaympäristöä, joka kannustaa yrityksiä investoimaan kestävien tulevaisuuden ratkaisujen luomiseen. Ajamme politiikkaa, joka edistää Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen toteutumista sekä suomalaisten palveluyritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua. Edistämme uusien työpaikkojen syntymistä Suomeen, ja sitä kautta myös verotulojen ja hyvinvoinnin nousua.

Paltan vastuullisuusperiaatteiden tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Kannustamme jäseniämme kunnianhimoiseen vastuullisuustyöhön, ja haluamme Paltassa tavoitella itse samaa.

Vastuullisuusperiaatteidemme painopisteinä kuluvalla strategiakaudella ovat ilmasto ja ympäristö. Vastuullisuusperiaatteisiin kuuluu toimenpiteitä hankintojen kestävyyden varmistamiseksi, ilmastoystävällisempiin tarjoiluihin siirtymiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja vähäpäästöiseen tai päästöttömään liikkumiseen kannustamiseksi. Laskemme Paltan hiilijalanjäljen vuosittain Helsingin yliopiston hiilifiksu järjestö -laskurilla. Vähennystoimenpiteiden lisäksi kompensoimme vuosittain jäljelle jäävät päästömme.


Vastuullisuusperiaatteita tarkastellaan ja kehitetään vuosittain, jolloin mukaan voidaan ottaa esimerkiksi uusia ilmastotoimenpiteitä ja muihin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyviä tekoja. Keskeinen tavoite on varmistaa systemaattinen ja jatkuva sisäinen työ, jonka myötä voimme kehittyä ja olla jatkossa yhä vastuullisempi liitto ja työnantaja. Esimerkiksi vuonna 2022 Palta liittyi mukaan Astetta alemmas -kampanjaan ja lähti mukaan energiansäästötalkoisiin.

Lue lisää Paltan vastuullisuusperiaatteiden synnystä blogistamme ja periaatteistamme alta.

Paltan käyttämä energia on kokonaisuudessaan päästötöntä. Paltan osaomistama Teollisuuskeskus, jossa myös Paltan toimitilat ovat, lämpiää Helenin uusiutuvalla kaukolämmöllä ja kaikki toimiston käyttämä sähkö on Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia -sertifioitua päästötöntä tuulivoimaa. Energian säästäminen  huomioidaan myös esimerkiksi laiteasetusten ja liiketunnistimilla toimivan automaattivalaistuksen kautta.

Huomioimme Paltan kokoustarjoilujen valinnassa ilmastonäkökulmat ja pyrimme välttämään hävikkiä. Suosimme kasvis-kala-painotteisia, kotimaisia ja sesongin mukaisia tarjoiluja.

Pyrimme välttämään jätteen syntymistä ja käyttämään luonnonvaroja fiksusti muun muassa kiinnittämällä huomiota elektroniikkalaitteiden kestävään uusimiseen, välttämällä kertakäyttötuotteita ja kiinnittämällä huomiota kierrätyskäytäntöihin. Huomioimme hankinnoissamme ilmastonäkökulmat, muun muassa erilaisia sertifikaatteja hyödyntämällä.

Suosimme työpäivän aikaisessa liikkumisessa vähäpäästöisiä tai päästöttömiä kulkumuotoja. Paltan henkilöstöllä on käytössä muun muassa julkisen liikenteen hyödyntämiseen kannustava työsuhdematkaetu, ja lisäksi myös joustavat etätyö- ja etäkokouskäytännöt edesauttavat liikkumisesta syntyneiden päästöjen vähentämistä.

Palta on mukana #Muutostöissä

Olimme mukana tukemassa tärkeää ja ajankohtaista Muutostöissä-somekampanjaa syksyllä 2023. Kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua työelämän moninaisuudesta ja tasa-arvosta, niiden tuomista mahdollisuuksista sekä esteistä niiden toteutumiselle. Jokainen työyhteisö hyötyy monimuotoisuudesta, ja tasa-arvoisen ja moninaisuutta tukevan työelämän rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Lue lisää Muutostöissä-kampanjasta

Vastuullisuus palvelualoilla

Palveluyritykset ovat vastuullisuuden kärkijoukkoa muun muassa ilmaston ja kestävän kehityksen, innovaatioiden sekä monimuotoisuuden saralla. Voit tutustua palvelualojen vastuullisuustekoihin sivuillamme.

Lue lisää vastuullisuudesta palvelualoilla

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset
Ei kuvaa

Kiia Etelävuori

,

kiia.etelavuori@palta.fi