26.03.2020 -

Kriisipalkkatuki pelastaisi tuhansia koronan vuoksi vaarantuneita työpaikkoja palvelualoilla

, ,

Paltan mukaan maan hallituksella on mahdollisuus vähentää koronatilanteen aiheuttamia irtisanomisia ja lomautuksia nykyistä paremmin ottamalla käyttöön yrityksille maksettava suora tuki palkanmaksuun. Toive nousi vahvasti esiin myös Paltan viime viikolla jäsenyrityksilleen teettämässä kyselyssä koronakriisin vaikutuksista.

– Palveluyritysten viesti on selvä. Palkanmaksun tukeminen akuutin kriisin yli auttaisi muutoin elinkelpoisia yrityksiä selviämään ja välttämään ainakin osan lomautuksista ja irtisanomisista. Työllisyydestä huolehtimalla huolehdimme myös kriisistä palautumisesta sekä vältämme taantuman turhan syvenemisen, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

Valtio on jo luvannut tukea yritysten palkanmaksua muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa.

Lomautus tai irtisanominen uhkaa jopa 120 000 palvelualojen työntekijää

Lomautus tai irtisanominen uhkaa Paltan arvion mukaan jopa 120 000 työntekijää, jotka työskentelevät palvelualojen yrityksissä.

– Koronaepidemian vuoksi lomautuksia tullaan tekemään erityisesti henkilökohtaiseen kontaktiin ja liikkumiseen perustuvissa palveluissa. Esimerkiksi viihde- ja virkistysalalla sekä logistiikassa lomautusmäärät kasvavat suuriksi. Tilanne on vakava ja lomautuksia on edessä kaikilla aloilla, jos kriisi pitkittyy, pääekonomisti Martti Pykäri Paltasta toteaa.

Koronaepidemian vuoksi lomautuksia tullaan tekemään erityisesti henkilökohtaiseen kontaktiin ja liikkumiseen perustuvissa palveluissa. Esimerkiksi viihde- ja virkistysalalla sekä logistiikassa lomautusmäärät kasvavat suuriksi.

Kaikista palvelualojen yrityksistä lähes 70 prosenttia joutuu Paltan kyselyn perusteella irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään erittäin tai melko todennäköisesti koronakriisin vuoksi, tai on tehnyt niin jo nyt.

Palvelualoilla taloutta tasapainottava rooli heikkoina aikoina

Palvelualat ovat Suomen suurin työllistäjä, ja tavallisesti ne tasapainottavat taloutta ylläpitämällä työllisyyttä ja kulutusta myös heikompina aikoina. Koronakriisissä tilanne on poikkeuksellinen, sillä epidemia ja sen hidastamiseksi tehdyt viranomaistoimet iskevät voimakkaasti juuri palvelualoihin.

Paltan Rauhamäen mukaan hallituksen viimeviikkoinen tukipaketti oli tärkeä askel yritysten akuuttiin ahdinkoon vastaamisessa, mutta kriisipalkkatuen puuttuminen paketista oli suuri pettymys. Varsinkin juuri viranomaistoimista kärsiville aloille se olisi erityisen perusteltua ottaa käyttöön.

Hallituksen viimeviikkoinen tukipaketti oli tärkeä askel yritysten akuuttiin ahdinkoon vastaamisessa, mutta kriisipalkkatuen puuttuminen paketista oli suuri pettymys.

Palta vaatiikin, että seuraavassa hallituksen tukipaketissa on mukana Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n esittämä kriisipalkkatuki. Mallissa TE-hallinto maksaisi hakemuksen perusteella palkkatukea työnantajille, jotka sitoutuvat vähentämään tai välttämään lomautuksia tai irtisanomisia koronatilanteessa. Ehdotetun tuen taso olisi 70 prosenttia edeltävien kolmen kuukauden bruttopalkasta.

Paltan jäsenyrityksilleen teettämään kyselyyn koronakriisin vaikutuksista vastasi 233 palveluyritysten toimitusjohtajaa aikavälillä 16.–18.3. Vastaajia oli kaikilta Paltan edustamilta palvelutoimialoilta: logistiikasta, yritys- ja asiantuntijapalveluista, teknisistä palveluista, viihde- ja virkistyspalveluista, hallinto- ja tukipalveluista, informaatio- ja viestintäpalveluista sekä muista palveluista. Vastaajayritykset työllistävät yhteensä noin 50 000 ihmistä palvelutoimialoilla.

Lisätiedot: