09.09.2021 -

Palta budjettiriihestä: Työllisyyspäätökset pannukakku, tutkimusrahoitusta ei saatu riittävälle tasolle

Palvelualojen työnantajat Palta on pettynyt budjettiriihen laihoihin TKI- ja työllisyyspäätöksiin. Ilmastonmuutosta hillitsevien palveluiden kehittämiseen ja sähköistymisen edistämiseen olisi tullut suunnata vahvemmin rahoitusta, liitto linjaa.

– Palveluiden kilpailukykyinen ja ilmastokestävä kasvu edellyttää panostamista tutkimus- ja kehitystyöhön. On pettymys, ettei budjettiriihestä saatu tarvittavia päätöksiä tutkimusrahoituksen tason nostamiseksi eikä TKI-verokannustimen laajentamiseksi koskemaan myös yritysten omaa kehitystyötä, mutta hyvä että edes nykymuotoista kannustinta kuitenkin päätettiin jatkaa, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

– Suomen TKI-rahoitus ei ole tällä hetkellä lähellekään riittävällä tasolla, jotta maamme olisi mahdollista päästä hallituksen ja elinkeinoelämän yhteiseen tavoitteeseen nostaa TKI-investointien määrä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Onneksi leikkaukset tutkimusrahoitukseen kuitenkin peruttiin.

Rauhamäen mukaan lisää päätöksiä on saatava viimeistään parlamentaarisesta TKI-työryhmästä ja ensi vuoden kehysriihestä. Suomen panostukset ovat merkittävästi jäljessä keskeisistä kilpailijamaista. Tämän hetken erolla t&k-panostusten nosto esimerkiksi Ruotsin tasolle edellyttäisi noin 1,5 miljardin euron lisäpanostuksia.

Palta jäi kaipaamaan myös palvelujen sähköveron alentamista alan sähköistymisen ja sitä kautta päästövähennysten edistämiseksi. Tällä hetkellä palvelut maksavat 45 kertaa suurempaa sähköveroa kuin teollisuus. Konesalien siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan on kuitenkin oikea suunta.

Myönteistä liiton mukaan on, että liikenteen päästövähennysten rahoitus nytkähti budjettiriihessä eteenpäin fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteiden osalta.

– Liikenteen ja logistiikan toimijoiden yhdessä tekemä tiekartta osoittaa, että tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä on mahdollista saavuttaa, Rauhamäki toteaa.

Liikenneinfran rahoituksen jääminen parlamentaarisessa työryhmässä sovittua alemmalle tasolle on kuitenkin huolestuttavaa.

– Liikenteen lähes kolmen miljardin korjausvelka on kestämättömällä tasolla. Liikenneinfran kehittäminen on keskeistä myös alan päästövähennysten saavuttamiseksi, sillä se mahdollistaa kestävämmät kulkumuodot kuten liikenteen siirtymisen raiteille sekä esimerkiksi ilmastolle parempien HCT-rekkojen laajemman käytön.

Merkittävien työllisyyspäätösten puuttuminen pettymys

Palta jäi kaipaamaan hallitukselta päätöksiä julkista taloutta vahvistavista, tehokkaiksi todennetuista työllisyystoimista, jotka lisäisivät työvoiman tarjontaa ja ratkoisivat osaajien ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmaa.

– Keskeistä olisi uudistaa työttömyysturvaa kannustavammaksi muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskestoa lyhentämällä ja tuen tasoa porrastamalla. Valitettavasti riihen työllisyyspäätökset jäivät laihoiksi. Kaivatut työllisyyttä nostavat rakenteelliset uudistukset jäivät jälleen tekemättä, Rauhamäki sanoo.

Myönteisiä olivat päätökset työperäisen maahanmuuton edistämiseksi, kuten lupajärjestelmien nopeuttaminen ja D-viisumin laajentaminen.

– Kasvu syntyy yrityksissä, ja niiden työllistämisen edellytyksiä on vahvistettava nopeasti. Pula osaavasta työvoimasta on tällä hetkellä kasvun este joka kolmannessa palveluyrityksessä, vaikka useat palvelutoimialat kärsivät yhä huomattavasti koronan vaikutuksista. Myöskään maamme rakenteelliset ongelmat kuten heikko huoltosuhde eivät ole kadonneet mihinkään, hän lisää.

Yksityisiin palveluihin on syntynyt 2000-luvulla noin 380 00 uutta työpaikkaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kaikista nyt avoinna olevista työpaikoista lähes 80 prosenttia on palvelualoilta, ja näistä selvästi suurin osa eli noin kolme neljästä on yksityiseltä sektorilta. Monilla palvelutoimialoilla toipuminen koronasta on kuitenkin edelleen kaukana. Esimerkiksi liikenteessä ja logistiikassa sekä viihteessä ja virkistyksessä koko toimialojen liikevaihdot ovat noin viidenneksen jäljessä verrattuna aikaan ennen pandemiaa, ja monissa yrityksissä tilanne on vielä merkittävästi vaikeampi. Pelkästään viime vuoden aikana yksityisillä palvelualoilla menetettiin 10 miljardin euron liikevaihto.

Lisätiedot:  

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, 050 521 2907
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi